Nyheter

Höjden på kulturhuset i Karlskronas världsarv granskas

23 januari 2020

Dorte Mandrups vinnande tävlingsförslag vid Stortorget i Karlskrona är för högt. Det framgår av en undersökning om kulturhusets påverkan på världsarvet.

Annons
Illustration MIR

Det nya kulturhuset ska ligga granne med Fredrikskyrkan som är en del av Örlogsstaden Karlskrona som togs upp på Unescos världsarvslista 1998.

Det nya kulturhuset i Karlskrona ska ligga i anslutning till Stortorget och granne med Fredrikskyrkan. Eftersom Fredrikskyrkan och Tyskakyrkan, som också ligger på torget, tillsammans med torget utgör en del av Karlskronas världsarvsstatus har så kallade HIA-utredningar(Heritage impact assessment) gjorts. I den senaste framgår att Dorte Mandrups byggnad positivt påverkar bland annat Stortorget som offentligt rum, samt stadsplanens kvartersstruktur. Kulturhusets höjd bedöms dock påverka Stortorgets kyrkor negativt, vilket Sydöstran var först med att berätta.

– Det är inte helt svart eller vitt. I vissa vyer kommer den att ha stor påverkan, medan Fredrikskyrkan fortfarande kommer att vara dominant på andra håll, säger Karlskronas bygglovschef Anders Söderberg.

Utredningen överlämnades till kommunen i slutet av förra året och ska även hanteras av Riksantikvarieämbetet. 

Annons

– Vi lägger självklart stor vikt vid kulturmiljön och i arbetet med bygglovet kommer utredningen vara en viktig del, säger Anders Söderberg. 

I den läggs ett förslag på att sänka byggnadshöjden och samlokalisera delar av kulturhusets planerade verksamhet fram.

Men kulturhusets projektgrupp menar att det är svårt att förena husets tänkta funktioner med en minskad volym. De menar också att en sänkning skulle påverka den arkitektoniska grundidén negativt. 

I en kommentar till Arkitekten skriver Dorte Mandrups: 

“Vi har sedan tävlingsvinsten fortsatt vårt uppdrag med att anpassa byggnaden tillsammans med byggherre, brukare och med hänsyn till HIA:n. Nu inväntar vi bygglovshandläggningens bedömning.”

Annons

Anton Andersson

Gå till nästa artikel