Gå till innehållet

Hård kritik mot förslag till nya byggregler

Boverket föreslår nya föreskrifter för byggandet där bland annat reglering av rumshöjder och krav på dagsljus i bostäder slopas. Sveriges Arkitekter är en av de starkt kritiska remissinstanserna.
– Jag blir minst sagt orolig över Boverkets förslag, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö är en av flera delar i de nya byggregler som Boverket nu tar fram. Bakgrunden är regeringens utredning Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat.

Remisstiden för det aktuella delförslaget gick ut den 16 juni och förslaget får hård kritik från bland andra Sveriges Arkitekter.

”Sveriges Arkitekter avstyrker förslaget i sin helhet och anser att hela arbetet med möjligheternas byggregler behöver arbetas igenom ytterligare en gång av myndigheten, med ett fokus på kvalitet, hållbarhet, arkitektur och gestaltad livsmiljö”, skriver förbundet i sitt remissyttrande

I en debattartikel i Expressen förklarar förbundsdirektör Tobias Olsson kritiken, där han bland annat lyfter att Boverkets förslag innebär att krav på utblick och direkt dagsljus i bostaden tas bort, att fönster blir en av flera tekniska lösningar för att få in ljus i en bostad och att den minimala rumshöjden på 2,40 meter som Boverket tidigare har föreskrivit försvinner.

”Jag ser ett skräckscenario bli verklighet, där branschen kan motivera att takhöjden egentligen inte behöver vara högre än dörrposterna. De ekonomiska motiven för att pressa ner takhöjderna är stora och de boende, tja, de får väl kura ihop sig”, skriver Tobias Olsson. 

Förbundet får stöd i remissvaret från Centrum för boendets arkitektur vid Chalmers, CBA.

”Vi menar att de förändringar och förenklingar som nu föreslås/…/ensidigt och systematiskt gynnar bostadsproducenter som vill maximera sin vinst. Ingen av de föreslagna förändringarna utgör en förbättring för individen”, skriver CBA.

Även CBA har uttryckt sin kritik i medierna. I ett debattinlägg i Dagens ETC konstaterar CBA att ”I fängelser rekommenderas fönster i celler för interners psykiska hälsa. Men alltså inte längre i vanliga lägenheter”.  CBA kritiserar också Boverkets förslag angående rumshöjden: Man (Boverket) påpekar att ’olägenhet för människors hälsa kan uppkomma’ av otillräcklig rumshöjd, men överlåter till marknadens aktörer att visa hur detta ’kan lösas med hjälp av andra tekniska lösningar’. Vad tänker man på här? Cykelhjälm inomhus?”, skriver CBA i debattartikeln.

Bland kritikerna finns även Hyresgästföreningen.

– Sverige har länge stått ut som ett land med hög boendestandard. En viktig anledning är att vi har starka regleringar för hur man får bygga. Boverkets nya förslag på regelverk är ett högriskexperiment, som kan komma att försvåra byggandet och offra de boendes hälsa, säger Joachim Höggren, energi- och hållbarhetsexpert på Hyresgästföreningen i ett uttalande.

Alla remissinstanser är dock inte lika kritiska till Boverkets förslag. Bland dem som ställer sig mer positiva finns Byggföretagen som i sitt remissvar skriver att förändringarna ”kan medföra ett steg i rätt riktning mot ett förenklat och konsekvent regelverk” och att det är bra att ”branschen ges ett ökat ansvar för kvaliteten på det byggda och att möjligheterna till innovation ökar”. 

Byggföretagen är dock oroliga för att den nya regelmodellen ska leda till att olika kommuner och handläggare kan komma att göra olika bedömningar av vad som anses vara godtagbara lösningar och “därmed försvårar utveckling mot standardisering och industrialisering”.

Remisstiden för Boverkets övriga förslag till ändring av byggreglerna går ut den 25 augusti. Planen är att nya föreskrifter för byggandet ska träda i kraft den 1 juli 2024.

Mer att läsa