Nyheter

Svensk träarkitektur visas på arkitekturbiennalen i Venedig

7 juni 2018

Sveriges Arkitekter har för första gången ett eget event på arkitekturbiennalen i Venedig, i samarbete med Svenska Institutet och flera aktörer inom träindustrin.

Annons
Annons
Foto Nina Gunne

Tove Wallsten (th) är projektledare för Greenhouse Garden – Reflect Project Connect. Här i paviljongen av svenska In praise of shadows, i diskussion med Traudi Pelzel, Map architecture.

Under öppningsdagarna fylldes växthuset Sierra dei Giardini i Venedig av paneldebatter och besökare till utställningen. Arkitekter mötte representanter från trä- och byggbranscherna, svenska kulturdepartementet, kommuner och FN. De första dagarna var starten på ett program kring träbyggande som löper under hela arkitekturbiennalen, fram till den 25 november. Tove Wallsten som driver projektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect på Sveriges Arkitekter har satt samman programmet med målet att knyta frågan om träbyggande till en bredare fråga om stadsutveckling.

– Det här är en mötesplats för svenska besökare under biennalen, en plats och ett sammanhang där arkitekturen är i centrum för frågan om hur vi kan bygga ett mer hållbart samhälle, säger Tove Wallsten.

I paviljongen i växthuset, ritad av svenska In praise of shadows, hölls under de första dagarna samtal om trä i stadsutveckling och som medel för att uppnå klimatmålen och hur den arkitekturpolitik som nyligen antagits av regeringen kan höja kvaliteten i byggd miljö, vikten av ny teknologi och presentationer av svenska arkitekter.

Annons
Annons

– Det svenska arkitekter kan förmedla internationellt är framförallt frågor kring social hållbarhet och att träindustrin inte bara handlar om att bygga hus utan att bygga samhällen.

Under öppningsdagarna var scen och gräsmatta full av besökare från bland annat arkitekt- trä- och byggbransch samt svenska kommuner som Malmö och Växjö. Foto: Jonas Mellqvist

Under öppningsdagarna anordnade Equator arkitekter en workshop om att involvera barn vid utformning av gemensamma rum, Into the woods, i samarbete med arkitekten Camilla Schlyter Gezelius som forskar och utvecklar digitala metoder vid träproduktion och med lokala Microclima som driver kulturverksamhet i växthuset. I mitten av september ska workshopen upprepas och har redan ett hundratal anmälda. Andra typer av workshops om barn i städer planeras också att hålla i trädgården under biennalperioden.

Barn från grannskapet bjöds in att bygga broar i trä vid växthuset Sierra dei Giardini. Workshopen Into the woods arrangeras av Equator, Camilla Schlyter Gezelius och Microclima. Foto: Jonas Mellqvist

Malmö stad, Region Skåne och Form/design center ska arrangera en tillfällig utställning och programverksamhet i växthuset i september, om hur träkonstruktioner och -arkitektur kan vara ett medel för att nå klimatmålen i Agenda 2030. Växjö kommun, Smart houses och Arkitektbolaget ordnar seminarier kring träbyggande i början av oktober och Svenskt trä, Setra group, och Nätverket Trästad håller i programpunkter i september.

Under hela arkitekturbiennalen visas utställningen Plots, Prints, Projections, curerad av Ulrika Karlsson och  med verk av svenska arkitekter som jobbar utforskande utifrån temat trä, digitalisering och klimat. Också internationella gäster deltog i diskussionerna om träbyggande, bland annat en representant från FN som talade om hållbart skogsbruk, den brittiska arkitekten Alex de Rijke från Drmm och den italienska arkitekten Traudi Pelzel från Map architects.

Annons
Annons

Växthuset med café fungerar också som en mötesplats för svenska deltagare, med ett stort mötesbord i paviljongen i anslutning till caféet. Övervåningen, där Skogsindustrierna och Svenska Institutet står bakom utställningen, kan också bokas för möten och företagsarrangemang under biennalen.  Tove Wallsten betonar vikten av en mötesplats och en synlighet för svensk arkitektur i Venedig.

– Venedigbiennalen är en viktig plats att vara på. Att svenska arkitekter har den här mötesplatsen i Sierra dei Gia– rdini gör både att vi syns tydligare internationellt och det finns en plats för de svenska arkitekter som är här för att nätverka i ett internationellt sammanhang.

Greenhouse Garden – Reflect Project Connect

Samarbetsprojektet Greenhouse Garden – Reflect Project Connect produceras av Sveriges Arkitekter i samarbete med Folkhem och svenskt trä och med stöd av Svenska Institutet. Växthuset Sierra dei Giardini, med programpunkter samt utställningen Plots, prints, projections är öppen under hela biennalen, fram till den 25 november. Utställande företag är In Praise of Shadows Arkitektur, Gran arkitekter, Nordmark Nordmark, Krupinski Krupinska, Space Popular, TAF och Norell Rohde. Växthuset och trädgården Sierra dei Giardini ligger mellan Arsenalen och Giardini och kräver ingen entrébiljett till biennalen.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel