Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Göteborg förstärker ansvaret för träden

Göteborg anställer ytterligare en trädansvarig: Johannes Josefsson, landskapsarkitekt och -ingenjör som ska arbeta med att skapa en grönare stad och stärka trädens roll.
– Det kan låta fluffigt, men i praktiken handlar det om konkreta samarbeten mellan olika tekniska förvaltningar, säger han.

– Jag ska bland annat titta på gestaltningen av staden som innefattar träd. Hur mår befintliga träd? Vilka typer av träd har vi? Kan vi pröva nya trädarter som lämpar sig bättre i vår stad än de som finns idag?

Johannes Josefsson understryker att träd är långsiktiga investeringar och att de måste få förutsättningar att överleva längre än 10–20 år.

– Det gäller att hitta arter som klarar att hantera både varmt och periodvis väldigt torrt klimat. Hållbarhetsfrågan är viktigt och jag tycker det är kul hur Göteborgs stad jobbar med bland annat trädflytt, säger Johannes Josefsson.

Göteborg ligger långt fram här i och med byggandet av Västlänken, där många träd har tagits upp och omplacerats. En annan utmaning i dagens städer ligger under gatuplan. Trädrötter konkurrerar med mängder av rör och ledningar. Därför arbetar trädansvariga med att hitta innovativa lösningar för trädens så kallade växtbäddar.

Den här typen erfarenheter och metoder delas och diskuteras i en samarbetsgrupp för trädansvariga i Göteborg, Malmö och Stockholm. Städerna skiljer sig åt organisatoriskt men gemensamt är att alla har en mix av landskapsarkitekter och andra professioner med ansvar för träd.

I Stockholm finns Britt-Marie Alvem som på trafikkontoret arbetar tillsammans med en landskapsingenjör och en arborist.

– Det är en väldigt lyckad kombination där vi har lite olika kompetenser och erfarenheter som för arbetet framåt, sager hon.

På Malmös gatukontor finns två tjänster för trädansvariga, varav landskapsarkitekt Magnus Svensson har en och en tjänst är vakant.

– Vi upplever ett stort tryck på dessa frågor och ser därför över om vi skulle kunna utöka, säger Agneta Sallhed Canneroth, chef för stadsmiljöenheten i Malmö stad.

Mer att läsa