Gå till innehållet

Form design center får ny roll i EU-projektet New European Bauhaus

EU-kommissionen vill använda kreativa discipliner för att nå klimatmålen i initiativet New European Bauhaus. Nu kliver Form design center i Malmö in som en av flera svenska officiella partners.
– Vårt arbete med att sätta arkitektur och design i förarsätet dockar väl in i de europeiska målen, säger Dorte Bo Bojesen, vd för Form design center.

Det europeiska samarbetsprojektet New European Bauhaus, NEB, tar hjälp av kreativa yrkesgrupper som arkitekter för att skapa hållbara samhällen och nå EU:s klimatmål. I Sverige har Boverket fått regeringsuppdraget att koordinera det svenska deltagandet med flera officiella partners. Nu har också Form design center utsetts som officiell partner i satsningen.

– Vi har inte fått något särskilt uppdrag av EU-kommissionen, men vi ser som vår roll att samla och sprida kunskap om goda exempel och innovativa samverkansprojekt i regionen. Vi vill också samarbeta med Malmö Universitet som har i uppdrag att titta särskilt på kustnära städer, säger Dorte Bo Bojesen.

Partnerskapet i New European Bauhaus innebär inte något ekonomiskt stöd från EU.

– Arbetet kommer att kräva resurser. Vi undersöker nu hur vi kan samarbeta med akademier, näringsliv, kommunen och regionen och vi ser över de utlysningar som gjorts, säger Dorte Bo Bojesen.

Dorte Bo Bojesen

New European Bauhaus sjösattes den 18 januari i år av EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen. I den första fasen samlades nästan två tusen exempel in på projekt som lever upp till initiativets värden om estetik, integration och hållbarhet. Ett nytt Bauhauspris utlystes i somras för att uppmuntra visioner och lösningar för ett hållbart samhällsbyggande. I september i år startade officiellt den andra fasen av kunskapsspridning och byggande av nätverk. Form design center kommer in som partner i denna fas.

– Vi ska agera som en nod för att samla och sprida kunskap regionalt och får nu möjlighet att få in det globala perspektivet. Arbetet stämmer också bra med vårt uppdrag att vara en publik mötesplats med politiken för gestaltad livsmiljö och Agenda 2030 som ramverk och att bygga broar med kultur, näring och akademi, säger Dorte Bo Bojesen.

På Form design center anordnas i slutet av december en nätverksträff där riksarkitekten Helena Bjarnegård ska informera om vad New European Bauhaus innebär både i sin helhet och för arkitekter och designer i regionen.

– Vi vill fånga in aktiviteter och goda exempel i regionen och höra hur kåren och andra aktörer tänker, säger Dorte Bo Bojesen.

New European Bauhaus i Sverige

Bauhausskolan för konst, design och arkitektur som invigdes i tyska Weimar 1919 ligger som grund för det nya New European Bauhaus. Visionen är att med hjälp av tvärdisciplinära samarbeten skapa samhällen som bidrar till att nå EU:s klimatmål.

I Sverige har Boverket fått regeringsuppdraget att koordinera Sveriges insatser kring New European Bauhaus genom Rådet för hållbara städer och flera officiella partners. I Norden samlas också aktörer genom plattformen Nordic co-design. Som ett led i arbetet med NEB har fem svenska myndigheter och sex kommuner bjudit in multidisciplinära team till en visionstävling om städer i norra Sverige.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa