Nyheter

Flera miljarder för energieffektivisering och ombyggnad i nya budgeten

16 oktober 2020

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus föreslås få stärkt ekonomiskt stöd med 4,3 miljarder kronor under en treårsperiod enligt regeringens nya budgetproposition.

Annons
Foto Istock

Stödet ska bidra till att åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet.

Regeringen vill öka takten på energieffektiviseringen och bedömer att det krävs stora investeringar och åtgärder som ofta är integrerade med renoveringsåtgärder av flerbostadshus. I den budgetproposition som presenterades den 14 september föreslås därför en satsning på åtgärder för energieffektivisering och renovering av befintligt bostadsbestånd med totalt 4 300 miljoner kronor för perioden 2021–2023.

Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson välkomnar politiska styrmedel för att bromsa klimatförändringar.

– Men det som verkligen skulle behövas för att få fart på energieffektiviseringarna av detbefintliga bostadsbeståndet är långsiktiga ekonomiska incitament snarare än ineffektiva och dyra investeringsstöd, säger Margareta Wilhelmsson.

Annons

En möjlighet att söka ekonomiskt stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden infördes 2016. När det nu återinförs ingår det i regeringens förslag till satsningar på grön återhämtning där totalt 9,7 miljarder kronor föreslås investeras under nästa år. Syftet är att ta Sverige ur både klimatkrisen och coronakrisen.

– Vi har inte sett hur stödet ska utformas ännu.Det gamla stödet fick kritik från Riksrevisionen för att det inte bidrog till att öka takten på energieffektiviseringarna, säger Margareta Wilhelmsson.

Satsningen ligger i budgeten under ett paket för att lyfta utsatta områden och gäller också utemiljöer. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar. ”Regeringen bedömer att det fortsatt krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Sveriges Allmännytta välkomnar satsningen i budgetförslaget och skriver i ett pressmeddelande att stödet kan bidra till en klimatsmart upprustning av miljonprogramsområdena.

–  Att bygga, renovera och rusta upp bostäder är ett väl beprövat sätt att få i gång ett lands ekonomi. Energieffektiviseringsåtgärder är nödvändiga att genomföra när miljonprogramsområdena rustas upp och ger rejäla utsläppsminskningar, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta i pressmeddelandet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Det omfattar 900 miljoner kronor för 2021, 2 400 miljoner kronor för 2022 och 1 000 miljoner kronor för 2023. Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2021 till riksdagen. Nu väntar riksdagsbehandling av budgetförslaget och beslut om de första 900 miljonerna.

Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel