Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Fler förstaårsstudenter hoppade av från Chalmers

Andelen studenter som gjorde studieuppehåll från Chalmers arkitektutbildningar ökade under 2019 och 2020, visar Arkitektens genomgång.

Grafiken visar andelen förstaårsstudenter som hoppat av eller gjort studieuppehåll från Chalmers arkitektutbildningar år 2019 och 2020. Källa: Chalmers.

Arkitekten har gått igenom andelen förstaårsstudenter som hoppat av eller gjort studieuppehåll från arkitektutbildningarna vid KTH, Umeå universitet, LTH och Chalmers de senaste fem åren. Av genomgången framgår att pandemin inte tycks ha påverkat andelen studieuppehåll från lärosätena, med undantag från Chalmers.

Mellan 2016 och 2018 varierade andelen studenter som tog studieuppehåll eller gjorde ett avbrott innan årskurs 2 mellan 5 och 11 procent vid Chalmers program Arkitektur och teknik. 2019 ökade andelen till 16 procent, följt av 22 procent 2020. För programmet Arkitektur varierade andelen mellan 14 och 12 procent mellan 2016 och 2018. 2019 sjönk andelen till 4 procent, men ökade sedan till 23 procent 2020.

“Det är en komplex fråga och svårt att säga något säkert vad det beror på”, skriver Meta Berghauser Pont och Mats Ander, programansvariga för Arkitektur respektive Arkitektur och teknik i ett mejl till Arkitekten.

De två programansvariga nämner en förändrad urvalsgrupp av studenter som antagits till arkitekturprogrammet och arkitektur och teknik, som en möjlig förklaring. Detta då varken arkitektprovet, högskoleprovet eller Matematik- och fysikprovet genomfördes 2020. Samtidigt visade Chalmers studentbarometer för antagningsåret 2020 en något minskad andel studenter som upplever att de valt rätt utbildning.

Meta Berghauser Pont och Mats Ander framhåller att viss undervisningen förlagts på campus från och med hösten 2020, till exempel projektarbeten som kunnat genomföras i mindre grupper. I planeringen av campusförlagda moment har man dessutom gett studenter i årskurs 1 företräde.

Vad säger studenterna på arkitektutbidningarna om studietiden under pandemin?
“I studentenkäten för 2021 fanns en fråga om hur distansundervisning påverkat studenternas motivation under studieåret. Studenterna anger att det varit svårare att hålla motivationen uppe”, skriver Meta Berghauser Pont och Mats Ander.

Hade Chalmers kunnat göra något annorlunda för att förre förstaårsstudenter skulle avbryta studierna eller studieuppehåll?
“Chalmers har under rådande omständigheter haft jämförelsevis mycket utbildning på campus och anpassat verksamheten med hjälp av riskanalyser, storleksanpassade grupper anpassad pedagogik. Vi har många nya erfarenheter med oss och kommer ta med oss lärdomarna från distansundervisningen i vårt fortsatta arbete med utbildningarna”.

Mer att läsa