Gå till innehållet

Fem projekt ska visa vägen för New European Bauhaus

EU-kommissionen har avslöjat vilka fem stora projekt som valts ut att visa vägen för utvecklingen av initiativet New European Bauhaus. Projekten får nu dela på 25 miljoner euro.

New European Bauhaus (NEB) lanserades av EU-kommissionen i oktober 2020 som ett kreativt och tvärvetenskapligt initiativ som kopplar samman den klimatpolitiska strategin European green deal, Nya gröna given, med fysiska livsrum. En av de stora satsningarna är en utlysning för projekt som kan visa vägen för utvecklingen, så kallade Lighthouse demonstrators. Nu har EU-kommissionen tillkännagivit vilka fem projekt som valts ut.

– Jag längtar efter att få se dessa nya europeiska Bauhaus-projekt komma till liv. De kommer att visa hur framtiden kan se ut och föra det europeiska gröna avtalet till våra dagliga liv och livsrum, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i ett pressmeddelande.

De fem projekten ska genomföras i elva av EU:s medlemsländer och behandla ämnen som byggnadsrenovering, cirkularitet, konst, kulturarv, utbildning, smarta städer samt stads- och landsbygdsförnyelse. Inom två år ska projekten kunna bidra med innovativa idéer och lösningar som visar på vägen framåt för andra åtgärder inom New European Bauhaus.  Projekten ska tillsammans tilldelas 25 miljoner euro från EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation, Horizon Europe. Beslut om hur finansieringen ska fördelas kommer att tas senare.

New European Bauhaus Lighthouse demonstrators

De fem utvalda projekten är:

Cultuurcampus som vill starta ett kulturellt nav i en historisk byggnad i södra Rotterdam och förvandla det missgynnade stadsområdet genom att blanda utbildning, forskning, politik och kultur.

New European Bauhaus Stavanger, NEB-STAR, som vill visa hur principerna och värderingarna från NEB kan införlivas i omvandlingsplaner för Stavanger, Prag och Utrecht.

NEBourhoods som arbetar med området München-Neuperlach och vill bygga vidare på områdets styrkor som en stark gemenskap och stora grönområden, och samtidigt åtgärda dess svagheter; högre arbetslöshet och lägre utbildningsnivåer än genomsnittet i Tyskland.

Designing the irresistible circular society, DESIRE, som vill ta itu med utmaningarna klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och resursutmaningar genom att utforska alternativa sätt att omvandla territorier över flera olika europeiska städer.

Eyes hearts hands urban revolution, EHHUR, som stödjer städer och utsatta invånare i att förändra sin byggda miljö och tar ta itu med socioekonomiska och kulturella utmaningar som social segregation, energifattigdom och försämring av avfolkade historiska centrum.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa