Gå till innehållet

Få arkitekter i småhus­företagen

Bara två av de tio största småhusbyggarna har anställda med yrkestiteln arkitekt, visar Arkitektens granskning. Samtidigt som företrädare för småhusbranschen nu välkomnar regeringens nya stöd för småhus, efterlyser de fler arkitekter – i kommunerna.

I Arkitektens granskning anger de flesta småhusföretagen att de anlitar externa arkitekter eller så hänvisar de till att det bland de anställda finns så kallade husdesigners och, eller byggingenjörer med utformning eller arkitektur som utbildningsnisch, eller som vidareutbildning. Endast två av de tio största uppger att de har anställda arkitekter.

Landets största småhusföretag sett till omsättning är Myresjöhus, där Frida Andersson, med titeln chefsarkitekt, säger att de arbetar nära och långsiktigt med externa arkitekter.

– I och med att vi är en stor producent är det självklart för oss att ha att ha arkitekter med. Det handlar om så mycket, som att anknyta ett hus till platsen, gestaltning och materialval, säger hon.

Myresjöhus ingår i koncernen Obos tillsammans med Smålandsvillan. Karin Hellgren, kommunikationschef på Obos, säger att regeringens satsningar på mer mark för småhus, som Arkitekten tidigare rapporterat om, är bra men att mer måste göras.

– Kommunernas tomtpriser är fortfarande för höga på grund av administrativa kostnader – innan småhusen ens kan börja byggas. För att fler ska kunna efterfråga bostäder måste det också bli enklare att få ett bolån. Dessutom ställer planering av småhusmark höga krav på investeringar i infrastruktur, förskolor, serviceutbud och möjlighet till arbete, och detta kan regeringen vara med och bidra till, säger hon.

På Trä- och möbelföretagen, TMF, tycker vd David Johnsson också att regeringens satsning på planeringsstöd för småhus är bra.

– Man måste hitta system och uppmuntra kommunerna, och en av de största utmaningarna är att hitta bra mark. Det hjälper förstås inte här och nu, men långsiktigt är det nödvändigt att hitta stabila förutsättningar för byggande, säger han.

Gustaf Edgren är projektledare för bransch och näringspolitik på TMF. Han menar att den största utmaningen för ökat småhusbyggande finns i kommunerna.

Bland det viktigaste är att kommunerna tar sitt ansvar, driver sin bostadsplanering för småhus­bebyggelsen och i detta anlitar arkitekter, kanske främst planarkitekter.

Gustaf Edgren, projektledare för bransch och näringspolitik på TMF.

– Bland det viktigaste är att kommunerna tar sitt ansvar, driver sin bostadsplanering för småhusbebyggelsen och i detta anlitar arkitekter, kanske främst planarkitekter. Det gäller att se långsiktigt och till helheten – då får vi kvalitet, variation och störst chans att få till ekonomiskt åtkomligt urbant småhusboende i en attraktiv miljö.

Arkitektens granskning bygger på SCB:s statistisk över de företag inom småhusbyggar-branschen som hade störst omsättning hösten 2023, publicerad i branschtidningen Byggindustrin. Det ska noteras att längre ned på listan, plats elva och nedåt, finns fler företag som har arkitekter med yrkestitel anställda.

Det handlar om företag som inte har lika stor omsättning, men bygger och säljer exklusivare hus. Att det finns en bredd illustreras tydligt då branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF, har över 100 medlemmar med allt från så kallade volymtillverkare som ligger i ett lågprissegment, till de företag som har arkitekter som ritar enskilda hus i en mycket hög kostnadsnivå.

Största småhustillverkarna och antal anställda arkitekter

  1. Myresjöhus, Obos (0 arkitekter anställda)
  2. Älvsbyhus (0)
  3. Trivselhus (2)
  4. Anebyhus (konkurs i augusti 2023)
  5. Fiskarhedenvillan (0)
  6. A-hus (1)
  7. LB-hus (0)
  8. Eksjöhus (0)
  9. Smålandsvillan, Obos (0)
  10. Borohus Västkuststugan (0)


Mer om Småhus

Mer att läsa