Gå till innehållet

EU-kommissionen vill använda arkitektur för att nå klimatmålen

Arkitekturens och byggandets betydelse för att minska klimatförändringarna har kommit upp på högsta EU-nivå. Den europeiska arkitektorganisationen ACE är nu inbjuden till ett möte med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
– Nu kan vi visa också svenska politiker att arkitektur kan vara en viktig del i omställningen för att nå klimatmålen, säger Carl Bäckstrand som är styrelsemedlem i ACE.

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade i sitt tal till Europaparlamentet i september ett koncept om ett nytt europeiskt Bauhaus för att få EU att nå sina klimatmål. Bauhaus var en rörelse som startade på 1920-talet som förenade kunskap från vetenskap, konst, arkitektur och andra discipliner i steget in i en ny värld.  Tanken är att vår tids utmaningar kan mötas med ett nytt europeiskt Bauhaus, en plattform där olika professioner arbetar tillsammans för att sänka koldioxidutsläppen genom till exempel cirkulär ekonomi och renovering. Under 2022 ska fem pilotprojekt genomföras i Europa enligt modellen med syfte att trigga utvecklingen av en större transformation av den byggda miljön.

– Ett nytt europeiskt Bauhaus ska vara en brygga mellan vetenskap, konst och kultur. Det här är vår chans att åstadkomma förändring, inte på grund av en katastrof eller diktat från resten av världen, utan genom design, sa Ursula von der Leyen i talet.

Hon beskriver också programmet En europeisk grön giv, European green deal, med målet att bli en klimatneutral kontinent till år 2050 och programmet för en renoveringsvåg, The renovation wave.

– Jag vill att EU ska kickstarta en renoveringsvåg och göra unionen till ledare i den cirkulära ekonomin, säger Ursula von der Leyen.

Den 14 oktober publicerade den Europeiska kommissionen sin strategi för denna renoveringsvåg: att dubbla nivån på renoveringar inom tio år för att försäkra sig om att renoveringarna leder till en högre energi- och resurseffektivitet. Vid 2030 ska 35 miljoner byggnader ha renoverats och upp till 160 000 nya gröna jobb skapats inom byggnadssektorn. Strategin innehåller bland annat strängare regelverk och nya standarder för byggnaders energiprestanda samt förenklade regler för att kombinera olika finansieringsfonder.

ACE, The Architects’ Council of Europe, välkomnade uttalandet från EU-kommissionen och har svarat med ett brev där de förespråkar ett holistiskt angreppssätt till renovering av byggnader. Svenska arkitekten Carl Bäckstrand är styrelsemedlem i ACE och berättar att styrelsen tagit emot förslaget med förväntan.

– Det är fantastiskt att arkitekturens betydelse fick ett helt eget avsnitt i hennes tal till unionen. Vi ser det som en möjlighet att få in arkitektur på högsta politiska nivå i EU. Det är också intressant att förslaget kommer från Ursula von der Leyens innersta kabinett. Hon ser kraften i begreppet och är också förvånansvärt konkret, säger Carl Bäckstrand.

ACE fick snabbt ett svar på sitt brev från Ursula von der Leyen som vill bjuda in representanter från ACE till ett samtal efter årsskiftet. ACE samtalar nu med sina medlemsorganisationer, bland dem Sveriges Arkitekter, och har samtal på gång också med systerorganisationer i olika länder för planerings- landskaps- och inredningsarkitekter

– Ett argument vi vill föra fram är att organisationerna ska kunna bidra med förslag för de fem pilotprojekt som planeras enligt konceptet, säger Carl Bäckstrand.

Förslagen ska också processas i EU-parlamentet. Och begreppet Bauhaus möter ett visst motstånd.

– Andra språkgrupper än de tyska ifrågasätter användningen av ett tyskt begrepp. Dessutom uppfattades det ursprungliga Bauhaus av många som ett politiskt statement från vänster och det retar högernationalisterna i Europa, säger Carl Bäckstrand.

För svenska arkitekter tror Carl Bäckstrand att det nya EU-projektet kan bidra till att få upp arkitekturen på den politiska agendan också i Sverige.

– Vi kan använda detta för att elda på svenska politiker för att visa att arkitektur kan vara en viktig del i omställningen för att nå klimatmålen. Det banar väg för att arkitekturen kan få en viktig roll för förverkligandet av En europeisk grön giv.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa