Gå till innehållet

Estetik diskuterades på nordiskt möte om New European Bauhaus

Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård var en av värdarna när det nordiska samarbetet Nordic co-design, en del av EU-projektet New European Bauhaus, höll sitt andra seminarium sedan starten i mars. Temat för mötet denna gång var estetik.

– Estetiska kvaliteter får inte komma efter hållbarhet, vi samlar därför skickliga och kreativa personer för att hantera frågan om hur vi kan skapa vackra, demokratiska och hållbara miljöer, sa Helena Bjarnegård vid seminariet.

Den 18 januari i år gick startskottet för EU-projektet New European Bauhaus som ska involvera bland andra arkitekter och konstnärer i den gröna omställningen, The new green deal. De nordiska aktörerna samlar sig på plattformen Nordic co-design. Under ett första seminarium den 24 mars beslöt deltagarna att seminariet den 28 april skulle ha temat estetik.

Att den kollektiva uppfattningen av estetik förändras över tid och är beroende av plats lyftes av bland annat föreläsaren Sanna Lehtinen, forskare på Aalto universitet med bakgrund inom filosofi och urban estetik. Hon betonade också att begreppet estetik rymmer kvaliteter som formas av fler sinnen än det visuella och som tillsammans skapar välbefinnande, mening och upplevelse.

– Hur estetiska värden kan stödja omställningen till ett hållbart samhälle är en viktig fråga för arbetet inom New European Bauhaus, sa Sanna Lehtinen.

Sveriges Arkitekters ordförande Emina Kovacic deltog i panelen för en avslutande debatt och hon lyfte särskilt den nordiskt unika allemansrätten och vår syn på ett gemensamt landskap. Andra deltagare påpekade hur kollektiva lösningar ofta är en del av de publika rummen i Norden.

Många av deltagarna i Nordic co-design är arkitekter, konstnärer eller ingenjörer. En stor fråga är hur de ska kommunicera frågor om estetik och involvera allmänheten i New European Bauhaus.

Minna Eronen som är doktorand på Luleå tekniska universitet betonade att frågorna måste kommuniceras så att alla kan förstå.

– Dialoger misslyckas ofta för att vi inte ser invånare som experter på sina egna miljöer. Därför är det viktigt att ställa rätt frågor och att diskutera estetik som en holistisk upplevelse, sa Minna Eronen.

Under våren fortsätter det nordiska samarbetet i flera former för att samla idéer att kommuniceras till det europeiska kansliet för New European Bauhaus i slutet av maj.

 

Nordic Co-design: New European Bauhaus

Den nordiska konferensen Sustainable aesthetics in the built environment arrangerades den 28 april inom ramen för Nordic co-design: New European Bauhaus. Arrangörer är Finlands miljöministerium i samarbete med Nordiska ministerrådet, Finlands utbildnings- och kulturministerium, svenska Boverket, Vinnova, Archinfo Finland, DOGA – Design och arkitektur Norge och Island design and architecture. En webbsida för New European Bauhaus har öppnats för att ta emot idéer.

Mer om New European Bauhaus

Mer att läsa