Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Equator satsar 100 000 kronor på Architects declare

Architects declare fortsätter att engagera svenska arkitektföretag. Equator öronmärker 100 000 kronor för att klimatuppropet ska gå från digitalt engagemang till praktisk handling.
– Vi kan inte skjuta upp frågan, vi måste agera nu, säger vd:n Annica Carlsson.

Architects declare

Annica Carlsson, vd för Equator, uppmanar fler svenska arkitektföretag att avsätta pengar för arbetet med Architects declare.

Arkitektföretaget Equator har beslutat att avsätta 100 000 kronor för arbetet med klimatuppropet Architects declare, vars svenska sida lanserades 23 september.

Drygt 220 svenska arkitektföretag har ställt sig bakom uppropet. Men Annica Carlsson, vd för Equator, vill göra mer.

– Det är så lätt att göra digitala upprop, men vi vill ju åstadkomma något och göra skillnad. Läser man texten i uppropet är det ganska ambitiöst och det känns viktigt att det blir något av det, säger hon.

Det är ännu inte klart hur pengarna ska användas. Annica Carlsson är dock övertygad om att de kommer att vara till nytta för att kunna jobba med de elva punkterna i Architects declare.

– Resurser kommer ju att behövas. Det är ännu helt ospecificerat hur, det här är inte vår fråga att råda över – det är en gemensam fråga för branschen, säger säger Annica Carlsson.

Företagen som skrivit under Architects declare åtar sig bland annat att dela med sig av kunskap och forskning kring klimatfrågan, utvärdera hur nya projekt kan bidra till att förhindra klimatkollapsen och uppmuntra kunder att anta en sådan strategi.

Equator var ett av de 20-tal företag som skrev under klimatuppropet redan när svenska sajten kom. Nu hoppas Annica Carlsson att fler aktörer går från ord till handling.

– Om alla kontor som ställt sig bakom Architects declare la upp medel skulle vi kunna dra ihop ganska mycket, då skulle vi kunna göra skillnad. Kanske kan vi synka alla bra initiativ som finns runt om i landet på något sätt, säger hon.

Annica Carlsson tror att kunskapen och engagemanget kring klimatfrågan har funnits länge i arkitektkåren.

– Det har inte varit en död fråga, det har både varit initiativ på energisidan och det har pratats mycket om materialval. Men jag tror att det handlar om angelägenhetsgraden i dag, den är mer akut. Ska vi klara de här klimatmålen på 1,5 grader (målen i FN:s Parisavtal reds. anm.) så kan vi inte skjuta upp frågan, vi måste jobba med detta nu, säger hon.

Mer att läsa