Gå till innehållet

Ekopionjärerna: “Staten måste styra upp byggandet”

Maria Block och Varis Bokalders gav ut Byggekologi för över 18 år sedan. Nu lanseras den fjärde upplagan av deras handbok i hållbart byggande. De konstaterar att mycket har hänt på området men också att Sverige sackar efter.

I arbetet med boken Byggekologi har Maria Block och Varis Bokalders genom åren samlat stora mängder av kunskap om miljöanpassat byggande, både nationellt och internationellt. De konstaterar att mycket har hänt på området sedan den första upplagan av boken gavs ut år 2004.

– Först var det energifrågor och sunda hus som var i fokus. Idag är det klimat och biologisk mångfald som gäller och hur detta hänger ihop med byggande och samhällsplanering. Till exempel är det viktigt att minimera de material som släpper ut mest växthusgaser, såsom metaller, cement och plaster, säger Varis Bokalders. 

Maria Block nämner några material och metoder som blivit allt vanligare:

– Vi ser att ansvarsfulla byggaktörer undviker olämpliga material och kemikalier och använder mer biobaserade material, som trä och hampa. Träfiber som isolering blir vanligare och används i allt större grad.

De båda arkitekterna konstaterar att det finns många spännande pilotprojekt inom hållbart byggande, men att det är en annan sak att det hållbara byggandet därifrån ska slå igenom inom hela byggbranschen.

 – Byggbranschen är ganska konservativ och domineras av några få stora företag så det innebär stora förändringar för dem ställa om. När det gäller byggnormen är Sverige nu omseglade av en rad länder, bland annat när det gäller energianvändningen. Så för att vi ska hänga med i utvecklingen måste byggnormen skärpas, säger Varis Bokalders. 

Maria Block tar också upp miljömärkningssystemen.

– Det finns en mängd olika märkningar och nivåer att ta hänsyn till. Man måste verkligen sätta sig in i dessa och förstå dem för att kunna bygga miljöskonsamt, samt gärna sträcka sig än längre. 

Maria Block och Varis Bokalders menar vidare att EU och staten har ett ansvar att styra upp och hjälpa till i den omställning som behövs, där riktlinjer och regleringar spelar stor roll.

 – Klimatdeklarationerna är ett sådant exempel. Plötsligt är byggföretagen på och ser deklarationerna som sporrande. Det blir en sport att ligga bäst till. Dels vet företagen att statliga gränsvärden är på gång, dels ser de fördelar i marknadsföringen, säger Maria Block. 

Varis Bokalders vill att bidragen för att bygga energieffektiva bostadshus med hyresrätter kommer tillbaka och Maria Block håller med: 

– På 1920-talet fick människor hjälp i egnahems-programmet, med allt i från ritningar och kontakter med byggföretag, och under miljonprogrammet på 1960-talet fick byggandet av lägenheter statligt stöd. Kanske kan vi genomföra något liknande idag och att detta sker i hållbarhetens tecken? Byggemenskaper, där människor går samman och agerar byggherrar, kan vara ett annat sätt att driva igenom ett socialt och ekologiskt byggande.

Om boken Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande

 Boken ger kunskaper och går igenom vad man behöver veta för att bygga miljöanpassat och hållbart, med exempel och lösningar. Den är uppdelad i fyra delar: 

  • Hur man genomför och bygger sunda och säkra hus.
  • Hushållning av energi, vatten och material.
  • Förnybara energikällor och kretsloppssystem för avlopp och odlingar.
  • Hur man planerar efter platsens förutsättningar, befintlig natur och byggnader.

Målgruppen är beställare, finansiärer, arkitekter och ingenjörer, tjänstemän, entreprenörer, hantverkare, studerande och intresserade privatpersoner. 

Författarna Maria Block och Varis Bokalders är arkitekter SAR/MSA.

Boken ges ut av Svensk Byggtjänst, 2023

Mer att läsa