Gå till innehållet

Ekoarkitektens bästa tips: Välj alltid trästomme

En aspekt av att designa utsläppsnålt är att föreskriva klimatskonsamma material. Men hur gör man? Vi bad Maria Block, arkitekt och specialist på ekologiskt byggande, om hennes bästa grundtips.

– Är man inte superinsatt är det svårt att urskilja vilka produkter som är mest klimatskonsamma. Enligt leverantörernas beskrivningar låter alla helt fantastiska, oavsett material, konstaterar Maria Block.

Maria Block är arkitekt och ordförande i Stiftelsen Byggekologi.

För egen del har hon gjort ett grundläggande ställningstagande: Att bara ägna sig åt byggande med trästomme och maximalt med förnybara material:

– Betong och stål kan vara otroligt fint men med den situation som råder har jag helt enkelt bestämt mig. Jag ritar sedan länge alla nya hus med trästomme.

Hon tipsar om rapporten C558 från IVL, Svenska miljöinstitutet, som kom ut förra året. Rapporten visar slutsatser av utförliga livscykelanalyser (LCA) för ett antal olika byggsystem, baserade på referenshuset Blå Jungfrun i Stockholm.

– Här har man verkligen jämfört äpplen med äpplen, systemen är likvärdigt jämförda, vilket är viktigt. Om man läser den rapporten kan man konstatera att trä är klart bäst ur klimatsynvinkel. Idag byggs ungefär 20 procent av all nyproduktion med trästomme, vilket är fantastiskt. Men enligt Martin Erlandsson, LCA-expert på IVL, är det inte orimligt att anta att 50 procent av alla flerbostadshus byggs i trä redan år 2025, säger Maria Block.

Att välja trästomme gör dessutom stor skillnad för grundläggningen förklarar Maria Block.

– Trästomme är lättare än betong och behöver inte lika stora grundläggningsarbeten. Och markberedning med grundläggning står för i storleksordningen 50 procent av hela byggnadens koldioxidutsläpp i byggfasen. När lagen för klimatdeklarationer för nyproduktion träder i kraft i januari 2022 ingår tyvärr inte att beräkna utsläpp för grundläggning och markarbeten men jag hoppas att det snart kommer, säger Maria Block.

Avskogning har lyfts som ett stort problem för klimatet men Maria Block hoppas trots det på ännu mer träbyggande framöver.

– Det mest utsläppssnåla är förstås att inte bygga några nya hus alls utan använda befintliga resurser. Men mängden trä som behövs för ett nytt flerbostadshus växer till på några minuter i Sverige och i en byggnad kan kolet lagras i över 100 år. Med blandskog och plockavverkning behöver det inte bli några nettoutsläpp. Byggande är det absolut bästa vi kan använda vår skogsråvara till, säger Maria Block.

Maria Blocks tips för att föreskriva utsläpssnålt:

  • Välj trästomme, gärna en resurseffektiv sådan.
  • Väl material från växtriket. Ju mindre processat desto bättre.
  • Minimera användandet av gipsskivor – efter betongen står de för det mesta av utsläppen.
  • Träfiberisolering är bättre än glas- och stenull. Hampa och lin är bra genom sin snabba växtcykel.
  • Använd färg med förnyelsebara bindemedel, så slipper du den fossila råvaran som finns i plastfärger.
  • Minimera mängden installationer där så är möjligt, utred alternativa lösningar.
  • Återbruka! På Centrum för cirkulärt byggande, ccbuild.se, finns mycket information.
  • Klimatdeklarationerna som kommer 2022 blir bara en redovisning av utsläpp – och endast för stomme, klimatskal och innerväggar. Gränsvärden för utsläpp kommer först längre fram. Om du vill gå snabbare fram: Använd de redan fastslagna gränsvärden som finns i LFM30:s (Lokal Färdplan Malmö) arbete!

Mer att läsa