Nyheter

De är nominerade för bästa infrastruktur

13 februari 2020

Aga-depån, Angered resecentrum, Området Klarabergsgatan och Trafikplats Spillepengen är nominerade till Trafikverkets pris för bästa infrastrukturprojekt.
– De är alla föredömliga exempel på ödmjuk gestaltning i förhållande till människan och landskapet samtidigt som man löst en teknisk funktion, säger Johan Folkesson i prisjuryn.

Annons

Aga-depån, Angered resecentrum, Området Klarabergsgatan och Trafikplats Spillepengen.

Det är en jury med representanter både från Trafikverket och utifrån som har bedömt nyligen färdigställda infrastrukturprojekt i hela landet.

– Idén med priset är att lyfta fram förebilder som speglar innehållet i vår arkitekturpolicy men det är inte bara Trafikverkets egna projekt som kan komma i fråga, säger Johan Folkesson som är chefsarkitekt på myndigheten.

För att vaska fram de nominerade har juryn varit och tittat på åtta projekt på plats. Detta efter att ha bedömt ett 20-tal på pappret.

Annons

– Vi har en bred jury och infrastrukturbranschen är liten. Några projekt blev vi tvungna att sålla bort på grund av jäv, säger Johan Folkesson.

De utvalda projekten visar en stor variation, konstaterar han.

– Det är uppenbart att infrastruktur kan betyda många olika skalor och funktioner. Men gemensamt är att de binder ihop olika typologier, de är så uppenbart en del av ett sammanhang. En lyckad gestaltning gör att man inte känner av till exempel olika ägarförhållanden, att det blir en sömlös helhetsupplevelse, säger Johan Folkesson.

Klimat- och miljöaspekterna finns i projekten men inte lika tydligt som i andra typer av arkitekturprojekt, förklarar han.

– Infrastrukturmiljöerna som blir färdiga idag har många år på nacken planeringsmässigt. De senaste årens kraftiga påverkan har inte börjat visa sig än. Däremot är aspekter som demokratisk och social hållbarhet närvarande i de flesta projekt, säger Johan Folkesson.

Vinnaren av Trafikverkets pris koras på Arkitekturgalan den 10 mars.

Annons
Här är de nominerade till Trafikverkets arkitekturpris 2019:

Aga-depån, Lidingö: 

Aga-depån, Lidingö. Foto: Kasper Dudzik

Arkitekt: &Rundquist och BBH Arkitektur & Teknik. Ansvariga arkitekter: Henrik Rundquist, &Rundquist och Rolf Nilsson, BBH. Biträdande ansvariga arkitekter: Erik Griffiths, &Rundquist och Danuta Sychut, BBH.

Byggherre: Sara Catoni, Gabriella Burel och Mats Texte (konsult), Trafikförvaltningen, Region Stockholm.

Övriga: Handläggande arkitekter: Hanna Karasalo och Sven Ahnborg, &Rundquist; handläggande arkitekter: Marit Tandstad och Martin Håkanson, samt Niina Nieminen, arkitekt, BBH.

Projektkostnad: 1 050 Mkr.

Annons

Angered resecentrum, Göteborg:

Angered resecentrum, Göteborg. Foto: William Gustavsson

Arkitekt: Wingårdh arkitektkontor. Ansvarig arkitekt: Gert Wingårdh, uppdragsledare: Jonas Edblad, handläggande arkitekt: Ingrid Alerås och handläggande byggnadsingenjör: Maria Olausson.

Byggherre: projektledare Patrik Hallberg, Västfastigheter.

Övriga: konstnär Caroline Bäckman.

Projektkostnad: 40 Mkr.

Annons

Området Klarabergsgatan, Stockholm: 

Området Klarabergsgatan, Stockholm. Foto: Ia Neumüller

Arkitekt: WSP. Underkonsulter: DinellJohansson, Treeline consulting och Liljewall arkitekter. Teknikansvariga landskapsarkitekter: Johanna Brandt, Lovisa Näswall, Ingrid Hellmark och Karl-Johan Tomczak; möbelutformning: Adam Lind, arkitekt, och Kalle Dinell, arkitekt.

Byggherre: biträdande projektledare Linda Cronebäck och Kristofer Tengliden, trafikexpert, trafikkontoret i Stockholms stad.

Övriga: beställarstöd: Liselott Luhr, Tyréns, landskapsarkitekt; Kristina Menyes, landskapsarkitekt, och projektledare Håkan Söderlund, trafikkontoret.

Projektkostnad: 1 650 Mkr.

Annons

Trafikplats Spillepengen, Malmö: 

Trafikplats Spillepengen, Malmö. Foto: Lars Bendroth

Arkitekt: Ramböll. Ansvarig landskapsarkitekt: Henrik Undeland (gestaltning bro), Ramböll; ansvarig landskapsarkitekt: Karin Sjölin (gestaltning landskap), Malmö stad; och ansvarig ljusdesigner: Johan Moritz, Malmö stad.

Byggherre: Conny Ragnarp, Malmö stad.

Projektkostnad: 265 Mkr.

Läs mer om de nominerade här.

Annons

 

Annika Jensfelt

Anton Andersson

Gå till nästa artikel