Gå till innehållet

Chefsjuristen: ”Mycket missförstånd om kollektivavtal”

Sveriges Arkitekters chefsjurist Jens Andersson reagerar på företagens förklaringar till varför de inte har kollektivavtal.
– Det verkar finnas mycket missförstånd om vad kollektivavtalet innebär, säger han.

Tidningen Arkitekten har kartlagt hur många arkitektföretag som har och inte har kollektivavtal. Granskningen visar att 53 procent av företagen med fem eller fler anställda saknar kollektivavtal.

I artikeln får ett antal företagsledare kommentera varför de valt bort kollektivavtalet. Men Sveriges Arkitekters chefsjurist Jens Andersson tycker inte att deras förklaringar håller. 

– Till exempel är det ett missförstånd att man som arbetsgivare inte kan välja att ge sina anställda bättre villkor än i kollektivavtalet. Det finns inget som hindrar högre pensionsavsättningar, flera semesterdagar eller andra bättre villkor. Kollektivavtalet lägger bara golvet, säger Jens Andersson.

Önskan att ha individuella löneförhandlingar framkommer också bland förklaringarna som kontoren anger apropå att de inte har kollektivavtal.

– Kollektivavtalet hindrar inte att man har individuella löneförhandlingar. Faktum är att de allra flesta med kollektivavtal väljer individuella löneförhandlingar. Få anställda väljer att fackklubben på arbetsplatsen ska företräda dem, säger Jens Andersson.

Bland företagens förklaringar till varför man inte har kollektivavtal nämns också en ovilja att betala en avgift som stödjer Svenskt Näringsliv.

– Om man av ideologiska skäl inte vill gå med i arbetsgivarorganisationen, finns möjligheten att teckna ett hängavtal med Sveriges Arkitekter. För de anställda ger det samma villkor som om företaget går med i arbetsgivarorganisationen, säger Jens Andersson.

Men om det nu bland arbetsgivare råder så mycket missförstånd kring kollektivavtalen, vem ska göra något åt det?

– I första hand ligger det på Innovationsföretagen att informera arbetsgivarna. Och Sveriges Arkitekter ska upplysa de anställda, våra medlemmar. Det är ett gemensamt ansvar vi har, säger Jens Andersson.

Enligt honom är det också en skyldighet att som arbetsgivare sätta sig in i vad kollektivavtalet innebär innan man väljer bort det.

– Det är en skyldighet eftersom det får stora konsekvenser för de anställda. Kollektivavtalet är ju standardlösningen på svensk arbetsmarknad. 

Han förklarar också att det gäller att veta vilka lagar som gäller istället, om man väljer bort kollektivavtalet.

– Till exempel arbetstidslagen, där gäller andra regler om man tecknat kollektivavtal. I praktiken finns det många fördelar även för arbetsgivarna i kollektivavtalet, säger Jens Andersson.

Mer att läsa