Nyheter

Boverket ska utreda möjligheterna att omvandla kontor till bostäder

13 november 2020

Regeringen konstaterar att mer distans- och hemarbete i spåren av Coronapandemin innebär att lokaler för handel och kontor skulle kunna användas till bostäder. Nu får Boverket i uppdrag att se över om det finns några hinder för omvandlingen.

Annons
Foto Istock

Vilka är hindren för att omvandla tomma kontor till bostäder? Det ska Boverket nu utreda.

Regeringen konstaterar att coronapandemin har bidragit till att flera branscher överväger att göra distans- och hemarbete till ett permanent inslag och att det kan innebära att det finns fastigheter för arbete och handel som istället kan användas till bostäder.

– Regeringen vill se att det befintliga fastighetsbeståndet används på bästa sätt, och att användningen för en och samma byggnad är flexibel. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv och för att skapa fler bostäder för unga vuxna och studenter, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Uppdraget till Boverket är att ”se över om det finns hinder, och i så fall vilka, mot att omvandla lokaler till bostäder” samt att ”analysera hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar”.

Annons

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 26 februari 2021.

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel