Nyheter

Arkus förbereder ny stor utlysning av forskningsanslag

8 oktober 2020

Stiftelsen Arkus för praktiknära forskning i arkitektbranschen har i sin nya form börjat fördela forskningspengar. Nu i oktober startar ansökningstiden för att vara med och dela på totalt 900 000 kronor.

Annons
Foto Istock

Under våren 2020 beviljade Arkus anslag bland annat till forskningsprojektet När väggar talar som handlar om nattklubbens arkitektur.

– Det märks att det finns ett sug efter medel till den praktiknära forskningen, särskilt nu när fler har lite mer tid och man också ser behovet av att kunna möta en värld i snabb förändring, säger Arkus ordförande Olof Philipsson.

Arkus, som består dels av en stiftelse som fördelar medel och dels av en medlemsförening, har genomgått en omstrukturering sedan Arkus beslutade att lägga ner sitt kansli år 2018. Då var det flera av de stora medlemsföretagen som aviserade att de ville lämna föreningen om inte medlemsnyttan blev bättre. I dagsläget har föreningen 28 medlemsföretag.

– Några av de stora, som White och Sweco, valde att vara kvar då de ser ett värde i denna branschgemensamma satsning. Vi vill satsa på ytterligare medlemsvärvning där vi även kommer att rikta oss till kommuner och lärosäten, säger Olof Philipsson.

Annons

Olof Philipsson, utvecklingschef på Gatun arkitekter, är ordförande i Arkus. Foto: Sofia Strandell

Historiskt har medlemsavgifterna utgjort den väsentliga delen av de medel som fördelats. Den utlysning som startar nu i oktober har möjliggjorts bland annat av externa medel från Richertska stiftelsen.

– Vi undersöker även andra externa finansiärer som genom Arkus får en bra och efterfrågad kontaktyta mot arkitektbranschen. Till exempel attraherade vår senaste nätverksträff om förskolornas utemiljö deltagare från Malmö i söder till Piteå i norr, säger Olof Philipsson.

Tidigare i år delade fyra olika forskningsprojekt på 450 000 kronor från Arkus. Den nya utlysningen har enligt Olof Philipsson fokus på ”social och ekonomisk hållbarhet kopplat till klimatsmart bostadsbyggande, rumslig planering och utformning på stadsdels- kvarters- och husnivå”.

– Arkus vill gärna också facilitera den praktiknära forskningen och innovationen genom att snabbt kunna finansiera uppstartsfasen i större projekt. Genom nätverksträffar i olika format kan vi sprida kunskap och erfarenhet till medlemmarna, säger Olof Philipsson.

Fyra projekt som beviljats anslag från Arkus 2020:
  • Framtiden för kyrkorna om arkitektoniska strategier för transformation av svenska kyrkobyggnader.
  • Klimatverktyg landskap för att beräkna landskapsarkitekturens klimatpåverkan.
  • När väggar talar, grunden för en arkitekturhistoria om nattklubben.
  • Kvinnor i arkitekturen, ett digitalt arkiv om kvinnor i arkitekturen i Sverige från och med 1960-talet.

Mer info finns på www.arkus.se.

Annons

 

Annika Jensfelt

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel