Nyheter

Arkitektur het fråga i valspurten

7 september 2018

Förtätning, stadsarkitekt och skönhetsråd. Här är frågorna inom arkitektur och planering som kommunpolitikerna för fram i pressen. 

Annons
Annons

Liberalerna i Uddevalla kommun vill ha en stadsarkitekt.

På riksnivå är frågor om stadsplanering och arkitektur inte på tio i topp-listan. I kommunerna signalerar däremot tidningsdebatter och valaffischer att politikerna tror att frågorna är viktiga för väljarna. Här är några exempel:

Liberalerna i Norrtälje kommun argumenterar för en stadsarkitekt i Norrtälje tidning i augusti. Det gör också kommunpolitiker för Liberalerna i Uddevalla  i en artikel i Bohuslänningen i augusti.

Kommunpolitikerna i Norrtälje vill också tillsätta ett skönhetsråd med sakkunniga. 

Annons
Annons

Två kommunpolitiker för Liberalerna i Hässleholm och Kristianstad skriver en gemensam artikel i tidningen Norra Skåne om vikten av utformningen av skolans fysiska miljö. 

I tidningen Mitt i Täby skriver politiker från Liberalerna att kulturhistoriskt intressanta byggnader ska bevaras och att framkomlighet bör ordnas före byggplaner. 

I Västerås argumenterar politiker från Liberalerna i Vestmanlands läns tidning för en stad som tillåts växa utåt. ”Där bilen får finnas, blir miljövänlig och fortsätter ge människor frihet”.

Också Kristdemokraterna i Karlstad vill låta staden växa utåt. De vill hellre se helt nya bostadsområden än att enbart förtäta centrala Karlstad, enligt ett debattinlägg i Nya Wermlands-Tidningen i augusti. 

I en debattartikel i Vestmanlands läns tidning i augusti lyfter en kommunpolitiker för Moderaterna partiets motion om att tillsätta en stadsarkitekt i Västerås och pekar också på arkitekturtävlingar som sätt att definiera god gestaltning.

Frågan om stadsarkitekt lyfts av två av Miljöpartiets kommunpolitiker i Norrtälje tidning. De anser att det räcker med de utbildade arkitekter som finns på planavdelningen. 

Annons
Annons

I Österåker kommun argumenterar en av Miljöpartiets lokalpolitiker i Åkersbergakanalen för att införa ett skönhetsråd.

Till en manifestation mot bygget av Nobel Center i Stockholm kom både partiledarna för Liberalerna och Sverigedemokraterna, Jan Björklund och Jimmie Åkesson. Dessutom var Stockholmspolitiker från S, KD och M på plats. Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet i Stockholm är för bygget. Resten är emot. 

Moderater i Lidingö kommun skriver på Lidingösidan i augusti att kommunens unika särpräglade arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras och att nybyggnation bara ska ske i begränsad omfattning.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel