Nyheter

Arkitektur för barn diskuteras på internationell nivå

3 maj 2018

FN:s barnkonvention är en av punkterna när arbetsgruppen för arkitektur och barn inom den internationella arkitektorganisationen UIA möts i Spanien. Svenska arkitekten Suzanne de Laval har nyligen fått delat ordförandeskap.

Annons
Annons
Foto Örjan Wikforss

”Vi arbetar för att arkitektur ska komma in i fler skolämnen”, säger Suzanne de Laval, ny som ordförande för den internationella arkitektorganisationen UIA:s arbetsgrupp för arkitektur och barn.

Nästa vecka möts arbetsgruppen för arkitektur och barn inom UIA  i samband med en biennal för arkitektur och barn i Ludantia i Spanien.

– Vi ska diskutera riktlinjer för utbildning för barn om den byggda miljön, ett uppdrag som vi har fått av UIA som samarbetar med FN och UNICEF, berättar Suzanne de Laval.

Hon har medverkat i UIA:s arbetsgrupp för arkitektur och barn som enda svensk i tio år och är nu ordförande tillsammans med Heba Safey Eldeen från Egypten till och med år 2020.

Annons
Annons

På agendan under mötet i Spanien står att vidareutveckla riktlinjer på flera språk för att arbeta med arkitekturpedagogik. Arbetsgruppen ansvarar dessutom för Golden cubes award, en utmärkelse som delas ut vart tredje år för insatser kring arkitektur och barn, nästa gång på UIA:s kongress i Rio de Janeiro i september 2020.

– Förra året vann det svenska bidraget Djäknebergets förskola i Västerås pris som bästa skola vid UIA:s kongress i Seoul i Sydkorea, berättar Suzanne de Laval.

Arbetsmötena är också viktiga kunskapsutbyten. Frankrike har till exempel kommit långt i att arbeta med arkitektur som ett eget ämne i skolan. I Sverige samarbetar Arkis, arbetsgruppen för arkitektur i skolan inom Sveriges Arkitekter, med Arkdes.

– Sverige ligger långt fram i utvecklingen att arbeta med barns delaktighet i planeringen. Vi arbetar också för att arkitektur ska komma in i flera skolämnen, som matematik, historia och samhällskunskap.

Architecture and children, the UIA built environment network

Arbetsgruppen för arkitektur och barn, Architecture and children, The UIA built environment network är ett nätverk för arkitekter och lärare med uppgift att sprida information om den byggda miljön till barn. Arbetsgruppen är en del av den internationella arkitektorganisationen UIA, International union of architects.

Annons
Annons

Nina Gunne

Gå till nästa artikel