Gå till innehållet

Arkitektföretag bildar gemensamt bolag för forskning 

Två arkitektföretag har tillsammans bildat bolaget Svenska arkitekturinstitutet som ska bedriva industriell och experimentell utveckling inom arkitektur.
– På sikt vill vi ställa om branschen, säger Björn Ekelund på Warm in the winter, som är ett av företagen.

De två arkitektföretagen Theory into practice och Warm in the winter hade på var sitt håll bedrivit praktiknära forskning när de beslöt att organisera forskningsarbetet gemensamt. Nu bildar de tillsammans Svenska arkitekturinstitutet AB, ett forskningsinstitut frikopplat från staten, akademier eller organisationer som ska bedriva industriell forskning och experimentell utveckling inom fältet arkitektur. Bolagsformen är ett aktiebolag med beteckningen svb, särskild vinstutdelningsbegränsning. Arkitekten och planereraren Björn Ekelund som är en av grundarna till arkitektföretaget Warm in the winter är vd. 

– Vår långsiktiga vision är att skapa ett forskningsinstitut för arkitektur som motsvarar det statliga institutet RISE, säger Björn Ekelund. 

Han förklarar att en anledning till att de bildar Arkitekturinstitutet är att finansieringsmodellerna har gjort det svårt för arkitekter att bedriva praktiknära forskning. Som bolag kan Arkitekturinstitutet nu ansöka om ekonomiskt stöd på samma grunder som universiteten. Till en början ska anställda i de två företagen kunna få tillfälliga anställningar i Arkitekturinstitutet medan projekten pågår. På sikt är tanken att också andra arkitekter som vill undersöka en fråga under en projektperiod ska kunna anställas av Arkitekturinstitutet.

– Vi startar med våra egna projekt och befintlig personal, men längre fram vill vi engagera fler företag och personer. På sikt vill vi skapa en gemensam kunskapsbank för branschen och driva fram en ny arkitektroll, säger Björn Ekelund. 

Arkitekturinstitutet kommer att samarbeta med andra parter i sina ansökningar. Det första projektet i den formen har redan beviljats stöd från Energimyndigheten genom utlysningen Design för energieffektiv vardag. Där ingår Arkitekturinstitutet i en projektkonstellation tillsammans med LTH, KTH, Akademiska hus, Volvo car, Boler och Sustain lab. 

De två kontoren som startat Svenska arkitekturinstitutet AB har båda bedrivit praktiknära forskning kopplat till en hållbar omställning. Theory into practice har haft bostaden som forskningsobjekt där de undersökt bland annat delningsekonomi och byggemenskaper. Forskningen inom Warm in the winter har handlat om hållbar stadsutveckling genom projekt kring ekosystemtjänster, livscykelanalyser och social hållbarhet. De forskningsprojekt som tidigare bedrivits på respektive företag flyttar nu in i Arkitekturinstitutet. Anna Sundman som är vd för Theory into practice blir styrelseordförande.  

– I praktiken fortsätter våra båda kontor som tidigare, men i en bättre struktur som gör det möjligt för oss att initiera fler forskningsprojekt. Tanken är att vi kan bli en katalysator för innovationskraft och att satsningen på ett särskilt forskningsinstitut för arkitektur kan göra en större inverkan på arkitektur-Sverige, säger Anna Sundman.

Mer att läsa