Nyheter

Arkitekter uppmanar regeringen att skärpa miljökrav

8 maj 2018

Flera arkitektföretag har skrivit under den färdplan för ett fossilfritt byggande som den 25 april överlämnades till regeringen. Anna Graaf som är hållbarhetschef på White har varit en av de drivande personerna.

Annons

White arkitekter har satt upp ett mål om att göra 30 koldioxidneutrala byggnader till 2019, ett av dem är Naturum Oset i Örebro.

Nya lagkrav, ändrade regler för återbruk av material och krav på klimatdeklaration av byggnader. Det är några av uppmaningarna till regeringen i den Färdplan för fossilfri konkurrenskraft från bygg- och anläggningssektorn, som aktörer i byggsektorn har skrivit under, bland dem arkitektföretagen Ettelva arkitekter, Tengbom, White och ÅWL.

– Vi arbetar nu för att få med fler arkitektföretag på färdplanen. Arkitekter har en viktig roll i processen att skapa klimatneutrala byggnader och har stora möjligheter att påverka i tidiga skeden, säger Anna Graaf, hållbarhetschef på White.

Anna Graaf är hållbarhetschef på White Foto: Oskar Allerby

Annons

Som ett resultat av klimatmötet i Paris i december 2015 gav den svenska regeringen, genom Fossilfritt Sverige, i januari i år i uppdrag till byggsektorn att konkretisera hur den kan bli klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045. I den färdplan som nu lämnats till regeringen finns uppmaningar både till riksdag och regering, byggsektorn, beställare och arkitekter.

I färdplanen finns också uppmaningar till hur arkitektföretagen behöver agera för att kunna uppfylla målen. Det handlar bland annat om att föreskriva resurseffektiva lösningar i tidiga skeden och att skapa effektiva och flexibla planlösningar och demonterbara konstruktioner.

White har haft många synpunkter på skrivningarna i färdplanen om bland annat vikten av materialval och metoder för att beräkna klimatpåverkan. Anna Graaf tycker att det är viktigt att regeringen ställer krav på klimatdeklarationer på fastigheter och att det skapas incitament för cirkulära materialflöden och återbruk.

– Det skulle också behövas mer stimulans och skarpare krav för att utveckla nya affärsmodeller och upphandlingskriterier för hållbart byggande.

Ny plan för klimatneutral byggbransch 2045
Den nya färdplanen ska möta ambitionerna i Parisavtalet och Sveriges mål att vara ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Planen anger målsättningar för hur värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutral och konkurrenskraftig till år 2045.

Nina Gunne

Gå till nästa artikel