Gå till innehållet

Arkitekter skapar lista för byggnaders klimat­påverkan

Byggutsläppslistan ska synliggöra utsläpp från byggindustrin för att öka kunskapen om dess klimatpåverkan.
– Vi tror att det ökar pressen på kommuner och byggherrar att minska klimatpåverkan, säger Tove Sjöberg, en av arkitekterna bakom webbplatsen.

En hemsida som visar koldioxidutsläpp från nybyggnation lanserades nyligen av ACAN Sverige, Architects climate action network. Byggutsläppslistan baseras på de klimatdeklarationer som lämnats in till Boverket sedan en ny lag trädde i kraft den 1 januari 2022. Listan visar deklarerade koldioxidutsläpp kopplade till svenska byggprojekt.

– Syftet med Byggutsläppslistan är att synliggöra utsläppen från byggindustrin. Vi tror att det ökar pressen på kommuner och byggherrar att minska klimatpåverkan. Det existerar inte ens konkreta utsläppsminskningsmål för byggsektorn, trots att den står för en så stor del av Sveriges samlade utsläpp och vi vet att vi måste minska alla samhällets utsläpp drastiskt för att bromsa klimatförändringarna, säger Tove Sjöberg från ACAN.

Byggutsläppslistan redovisar utsläpp per kvadratmeter och totala utsläpp. När hemsidan lanserades den 7 mars fanns 819 projekt inlagda och listorna uppdateras löpande.

Data hämtas från Boverket och baseras på de klimatdeklarationer som lämnats in och som byggherrar sedan den 1 januari 2022 enligt lag är skyldiga att göra för nybyggnation innan den tas i bruk. Byggutsläppslistan visar därför än så länge fram för allt byggnader med relativt kort produktionstid som småhus och modulbyggnader.

Lagen om klimatdeklarationer fokuserar på produktionsskedet och visar inte en byggnads totala klimatpåverkan över tid, där energiförbrukning är en stor del. Den innefattar inte heller alla byggdelar. Nästa år införs troligen gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser. En utsökning av klimatdeklarationen till att omfatta fler delar av livscykeln föreslås från 2027.

– Det är för tidigt att dra slutsatser ur listan, men deklarerade utsläpp är en viktig indikation. Vi vill förbättra kunskapsläget och driva förändring och ser listan som en plattform för en större diskussion om klimatförändringar och vilka typer av byggnader man prioriterar att bygga när vi har begränsade resurser, säger Anna Mistry Bergbom.

Om Byggutsläppslistan

Byggutsläppslistan är skapad av Architects climate action network (ACAN) Sverige. Differ agency är samarbetspartner i projektet. Listan bygger på lagen om klimatdeklaration av byggnader.

Mer att läsa