Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

Riksdagen sa ja till ny lag om klimatdeklarationer

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om klimatdeklarationer för byggnader. Byggherrar blir från årsskiftet skyldiga att lämna in deklarationen till Boverket innan de kan få slutbesked för byggande. Men det finns flera undantag och förslaget fick kritik under processen.

Kravet på klimatdeklarationer omfattar bara nyproduktion, vissa byggnadsdelar och undantar vissa byggnadstyper.

För att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn gav regeringen i juni 2019 i uppdrag till Boverket att förbereda en lag om klimatdeklarationer för byggnader.

Den nya lagen har väckt många reaktioner under remisstiden. Klimatdeklarationen ska bara innehålla uppgifter om byggnadens klimatpåverkan under byggskedet och flera remissinstanser pekade på att det kan missgynna lösningar som har hög initial klimatpåverkan men låga utsläpp i resten av livscykeln. Många instanser efterlyste också att flera byggnadsdelar borde ingå och att deklarationerna borde omfatta även större om- och tillbyggnadsprojekt.

Sveriges Arkitekter var en av de instanser som svarade på remissen under våren 2020. Fack- och branschorganisationen ville då se tvingande gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan och konsekvenser för den som överskrider dem.

– Hela poängen är ju att de ska minska byggsektorns utsläpp. Då räcker det inte att reglerna bara anger att du måste redovisa utsläppen. Det krävs också någon form av tak för utsläppsnivåer, sa Margareta Wilhelmsson, samhällspolitisk chef på Sveriges Arkitekter, till Arkitekten i maj 2020.

Under våren 2021 har Boverkets föreskrifter för klimatdeklarationerna varit ute på remiss. Boverket hade då satt samman en fokusgrupp av arkitekter, bland dem Rickard Nygren från White som gärna hade sett hårdare krav.

– Men lagen hindrar inte att vi är ännu mer ambitiösa. De stora fördelarna med lagen om klimatdeklarationer är att vi arkitekter behöver lära oss att räkna på och uttrycka klimatpåverkan i våra projekt för att kunna styra mot lägre utsläpp, sa Rickard Nygren på White till Arkitekten.

Klimatdeklarationer för byggnader

Lagen om klimatdeklarationer för byggnader träder i kraft den 1 januari 2022. Boverket har också lanserat en klimatdatabas som ska kunna användas för klimatberäkningar.

Mer att läsa