Nyheter

Antalet arbetsbristförhandlingar har ökat

24 mars 2020

Många telefonsamtal till juristerna hos Sveriges Arkitekter visar ett växande behov av att förbereda sig för omställningar på arkitektföretagen när coronaviruset nu påverkar många marknader.  
– Antalet arbetsbristförhandlingar har ökat de senaste två veckorna, säger Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

Annons
Foto Istock

Många arkitekter jobbar just nu på distans men funderar också på hur coronaviruset kommer att påverka branschen.

Den senaste tiden har det kommit in ovanligt många samtal till Sveriges Arkitekters jurister och förhandlare om vad spridningen av coronaviruset kan betyda för branschen.

– Medlemmar berättar att de har mindre att göra och de vill ställa frågor om hur de ska hantera situationen och hur de ska agera korrekt om uppdragen blir färre framöver, säger Ulrik Östling som är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

För att rädda svenska jobb har regeringen infört möjligheten till korttidspermittering från den 16 mars, där kostnaden delas mellan medarbetare, arbetsgivare och staten. Det innebär att arbetsgivaren kan korta arbetstiden för de anställda istället för att behöva säga upp personal. Syftet är att bevara arbetstillfällen för att verksamheten snabbt ska kunna växla upp igen. Många av samtalen till Sveriges Arkitekter handlar också om korttidspermitteringar.

Annons

Ulrik Östling. Foto: Nina Gunne

– Vi får frågor både från anställda och från medlemsföretag i företagarservice och många vill veta hur det fungerar. Det finns ännu ingen praxis för hur det ska tillämpas, men företagen kan starta förhandlingar i samarbete med oss, säger Ulrik Östling.

De senaste arbetslöshetssiffrorna för arkitekter som rapporterades till Sveriges Arkitekter var 1,6 procent för februari 2020, men antalet begärda arbetsbristförhandlingar har ökat den sista tiden.

– Eftersom det är flera förhandlingar som inte är avslutade vet vi ännu inte hur många personer som kommer att beröras, men det har ökat de senaste två veckorna, säger Ulrik Östling.

Korttidspermitteringar

Den 19 mars tecknade Sveriges Arkitekter avtal med Innovationsföretagen gällande korttidsarbete för att möjliggöra statligt stöd enligt den nya lagändringen. För att en kollektivavtalsbunden arbetsgivare ska kunna få statligt stöd krävs att ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete finns mellan den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen. För arbetsgivare utan kollektivavtal gäller särskilda regler.

Det nya regelverket innebär att statligt stöd får lämnas till en enskild arbetsgivare efter godkännande från Tillväxtverket. Första möjliga dag att ansöka genom Tillväxtverket är 7 april. Stödet gäller retroaktivt från den 16 mars. Stöd kan beviljas för 6 månader med möjlighet till 3 månaders förlängning.

Annons

Läs mer hos Sveriges Arkitekter.

Och hos Tillväxtverket.

 

Nina Gunne

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel