Nyheter

Anklagelse om jäv stoppar detaljplan i Umeå

26 november 2018

Mark- och miljödomstolen häver Umeå kommuns detaljplan efter misstänkt jäv. Den utpekade planarkitekten är bedrövad.
– Det känns obehagligt att bli beskylld för ohederlighet, säger planarkitekten.

Annons
Annons
Illustration Umeå kommun

Illustration från Umeå kommuns detaljplan.

Byggnadsnämnden i Umeå kommun är drabbad av två misstänkta jävssituationer. Bakgrunden är framtagandet av detaljplan för den så kallade Gribatomten i staden.

Kommunen hade antagit en detaljplan som innebar att tomten – där ett möbelvaruhus huserat – skulle omvandlas till bostadsområde med flerfamiljshus. På tomten planerades det för hus på mellan två och sex våningar. Flera grannar opponerade sig mot planerna på grund av skuggning och drev i juni fallet till Mark- och miljödomstolen.

Då framgick det att planarkitektens son äger en fastighet intill detaljplaneområdet. Grannarnas juridiska ombud anmälde förhållandet som misstänkt jäv och lokala medier började rapportera om saken.

Annons
Annons

I början på november föll domen. Mark- och miljödomstolen upphäver detaljplanen. Domstolen pekar på att planarkitektens son bor intill området och att byggnadshöjden som planerats intill honom är lägre än den som anges i andra delar av området – vilket sammantaget gör att jäv inte kan uteslutas enligt domstolen.

Som ett resultat av rättegångsprocessen och jävsanklagelser har plankontoret i Umeå valt att dra tillbaka detaljplanen för ytterligare ett projekt där planarkitekten varit involverad.

Planarkitekten, som inte vill framträda med namn, är bedrövad och känner sig utpekad som ohederlig.

– Det kom som en väldigt obehaglig överraskning. Jag har varit helt öppen med var min son bor och han var till och med på en informationsträff om detaljplanen. Det känns obehagligt att bli beskylld för ohederlighet.

Planarkitekten berättar att han meddelade sin dåvarande chef och stadsarkitekten om sonens bostad när han tilldelades ärendet, men att det inte sågs som något hinder.

– Vi hade inte riktigt koll på jävssituationen och gjorde fel bedömning allihop.

Annons
Annons

Planarkitekten avfärdar att förhållandet skulle ha påverkat hans utformning av detaljplanen. Den lägre bygghöjden på partiet som vetter mot sonens fastighet baseras på områdets utformning i övrigt – där den andra sidan har mer stadsmässig karaktär.

Han har jobbat som arkitekt i olika roller i 30 år i Umeå. Sedan tre år tillbaka är han anställd på plankontoret.

– Jag har jobbat och skaffat mig både vänner och ovänner i den här staden. När jag tittar runt på entreprenörerna och fastighetsbolagen så hittar jag alltid någon jag har ett nära band till. Vilket teoretiskt sett skulle skapa ett jävsförhållande igen, och det för mig till frågan om man med den här lagstiftningen faktiskt kan ha meriterade planarkitekter?

Planchef Clara Ganslandt Foto: Umeå kommun

Clara Ganslandt tillträdde som planchef vid Umeå kommun i februari i år. Hon bekräftar att det redan var känt internt att planarkitektens son bodde intill den aktuella tomten, men att man dragit slutsatsen att det inte förelåg jäv.

– När den första planen kom upp för diskussion fick jag information om att man diskuterat det här tidigare år och att man kommit fram till att handläggare inte var jäviga i och med att politikerna var de som i slutändan beslutade i saken.

Annons
Annons

Sedan jävsanklagelserna riktades mot planarkitekten har plankontoret i Umeå arbetat med att förbättra sina rutiner.

– Det blev tydligt med domen att vi måste hantera jävsfrågor på ett annat sätt. Vi hade för en månad sedan en genomgång med juristen som gick igenom alla detaljer kring lagstiftningen kring jäv med alla våra handläggare på plan och byggverksamheten. Det är viktigt att alla handläggare känner till lagstiftningen och att de känner sig trygga med den och det är mitt ansvar som chef att de har den kunskapen, säger hon.

Umeå kommun kommer inte överklaga domen utan tar in en konsult för att arbeta om detaljplanerna. Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) tar på sig ansvaret för att jävsituationen inte förhindrades.

– Vi har resonerat så här att när det gäller frågor om jäv så är det inget som vi vill testa juridiskt, utan vi accepterar domstolens beslut och får göra ett omtag och en ny detaljplan. Vi lägger inte ansvaret på någon enskild handläggare, utan ytterst ansvarig är ju nämnden. Det är en duktig kompetent person som jag hoppas fortsätter att jobba åt oss.

 Byggnadsnämnden har inte klart för sig vad den uppkomna situationen kostar Umeå kommun.

– Nu gäller det att förbättra rutinen när man tillsätter planhandläggare och den rutin som gäller vid utdelningen av ärenden. Utredning och underlag från planarkitektens arbete kan man givetvis använda, men det ska göras nya detaljplaner.

Annons
Annons

Max Sohl Stjernberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel