Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

16 får gå från White

White i Stockholm säger upp 16 medarbetare. Samtidigt varslas lika många tjänster på Göteborgskontoret.
– Vi ser en tydlig avmattning på den svenska marknaden framför allt i Stockholm och Göteborg, säger Alexandra Hagen, vd på White.

White säger upp motsvarande 24 heltidstjänster på sitt Stockholmskontor.

White i Stockholm varslade 24 heltidstjänster i oktober på grund av lägre beläggning. Företaget har sedan dess gått igenom sitt kompetensbehov och förhandlat med fackklubben. Under tisdagen meddelade man internt att de 24 tjänsterna dras in.

– Vi har följt marknadsutvecklingen och gjort extra säljinsatser, men vår bedömning är att vi är tvungna att fullfölja varslet fullt ut. Vi har omplacerat och haft några naturliga avgångar i form av pension, vilket uppgår till åtta personer. Sedan är det 16 personer, varav 10 arkitekter, som tyvärr får avsluta sin tjänst, säger Ulla Bergström kontorschef på White i Stockholm.

Ulla Bergström.

Ulla Bergström berättar att man dels utfört omorganisationen utifrån sin nya affärsplan, dels utifrån turordningsreglerna:

– Som arkitekturverksamhet ser vi att vi står inför ett skifte vad gäller digitaliseringen och klimatomställningen. Utifrån det har vi gjort en bedömning av den nya organisationen som vi förhandlat med klubben om, säger hon.

Ulla Bergström uppger att det är den vikande marknaden som är huvudorsaken bakom uppsägningarna.

– Vi saknar två till tre större uppdrag i dagsläget. Men det är marknaden som helhet som ligger bakom det här beslutet. Det har exempelvis funnits ett stort behov av att renovera och restaurera våra sjukhus, där vi inte längre ser samma efterfrågan.

White har undersökt möjligheterna att föra över anställda till närliggande kontor i Uppsala och Västerås.

– Uppsägningarna gäller lokalt, men för medarbetare som kan tänka sig att flytta så kan det finnas tjänster på andra kontor, säger Ulla Bergström.

Hanna Plato.

Hanna Plato, facklubbordförande på White i Stockholm, beklagar att så många nu sägs upp.

– Vi hade naturligtvis hoppats att det hade löst sig på ett annat sätt. Så blev det inte och vi har förståelse för att det här måste göras. Sedan vill jag lyfta fram att det varit en transparent process och en bra dialog. Vi har kanske inte alltid tyckt lika, men alla lagar och regler har följts och den har faktiskt lett till att flera personer kunnat omplaceras inom kontoret.

Även på Whites Göteborgskontor har företaget varslat. Där rör det sig om 16 heltidstjänster.

Alexandra Hagen.

Alexandra Hagen, vd, beskriver läget som märkligt då flera kontor går bra, samtidigt som uppsägningarna i Stockholm är ett faktum.

– Vi upplever att efterfrågan varierar över landet. Vi ser en tydlig avmattning på den svenska marknaden framför allt i Stockholm och Göteborg. Sedan har vi Öresundsregionen där vi upplever ett högtryck, exempelvis lånar Malmökontoret in ett tjugotal personer från andra delar av koncernen. Och vi söker på vissa håll – både i Västerås och Linköping – ny personal.

Alexandra Hagen ringar in bostadsmarknaden och konjunkturen i stort som bakomliggande orsaker till varslen.

– Det pågår en avmattning av konjunkturen och vi är alltid i första ledet. Är man en större aktör märks det mer, säger hon.

Mer att läsa