Gå till innehållet

REPLIK: ”Söderköping är värd sin nominering”

Planprisets juryordförande Jenny Jernström svarar på Nilsson Samuelssons och Pär Eliaesons inlägg om att det var fel att nominera planeringsbeskedet för Bergön.

Sveriges Arkitekters Planpris premierar väl utförda planarbeten som tar sig an en angelägen fråga. 

Juryn för priset står fast vid att planeringsbeskedet för Bergön i Söderköpings kommun är väl värd sin nominering. Planeringsbesked är något relativt nytt, det började användas 2018, och är fortfarande inget vedertaget verktyg. Söderköpings förslag är ovanligt genomarbetat och en lämplig plats att använda planeringsbesked på, med många utmaningar – fritids- och fastboende, riksintressen, strandskydd. På så sätt är Söderköpings planeringsbesked förebildligt för andra kommuner.

I fråga om Bergön har kommunen använt lagstiftningen effektivt genom att via planeringsbesked ha en mycket tidig dialog med länsstyrelsen om frågor som rör strandskydd, riksintressen och hur vistelse på ön ska fungera året om. Juryn har nominerat det här arbetssättet eftersom vi ser att det sparar tid och pengar åt alla parter i planeringen. Fler kommuner borde jobba med så, i områden där staten har många intressen. 

Juryn har nominerat det här arbetssättet eftersom vi ser att det sparar tid och pengar åt alla parter i planeringen.

Det stämmer inte att en stor del av ön ska privatiseras. Endast ett fåtal bostäder för fast boende planeras, medan övriga byggnader är för tillfällig vistelse, såsom mindre stugor, små vandrarhem och glampingområden. Det är naturen som ska upplevas och bostäderna ska anpassa sig efter landskapet. 

Det är i planeringen som sker efter planeringsbeskedet som det lämpliga i att tillåta den önskade omvandlingen av Bergön kommer att klargöras. Denna kommande process värderas inte av juryn, men sakägare och andra som har väsentligt intresse av förslaget har då tillfälle att yttra sig. 

Vi vill betona Planprisets syfte, att premiera Sveriges bästa planarbete. Juryn bedömer alltså inte det färdiga resultatet. En planprocess är långdragen och kan ta många år. Under tiden kan nya beslut göra att inriktningen förändras i det planarbete som juryn en gång premierade. 

Vilken av årets nominerade som vinner Planpriset avslöjas den 9 april på Arkitekturgalan i Malmö.

Jenny Jernström är planeringsarkitekt FPR/MSA och ordförande i juryn för Sveriges Arkitekters Planpris.

Mer att läsa