Gå till innehållet

REPLIK: “Låt Norden visa vägen för tävlingarna”

Henrik Wangsten skriver en slutreplik efter att Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter svarat på hans tidigare inlägg om brist på mångfald i svenska arkitekttävlingar.

När jag skrev min text var det lätt att uppfatta gräset på andra sidan som grönare, men även våra grannländer brottas med samma utmaningar. I den danska tidningen Byrummonitor konstaterade arkitekten Tom Mose Petersen, bara dagen efter mitt inlägg, att den öppna tävlingen i Danmark i praktiken är död. För att säkerställa att kommande generationers arkitekter får möjlighet att ta plats – det som de öppna tävlingarna tidigare möjliggjorde – uppmanar Petersen Arkitektforeningen att gå samman med sina nordiska vänner för att gemensamt utveckla den öppna tävlingsformen. Jag instämmer helhjärtat från andra sidan sundet.

Det glädjer mig att höra att Sveriges Arkitekter ofta rekommenderar tvåstegstävlingar. Men om arrangören trots allt väljer andra former för att de anses tryggare, hur skapar vi då en större tillit till denna tävlingsform? Jag vill fortfarande tro att vi genom en öppnare tävlingsvärld kan få ett rikare Arkitektursverige där fler och mindre röster lättare får möjlighet att komma till tals. Tillsammans med våra nordiska vänner känner jag att vi kan komma på hur. I Norge verkar debatten och utvecklingen redan vara igång, så nu är ett bra läge att stämma in. Att lyfta denna fråga skulle dessutom innebära att Sveriges Arkitekter i än högre grad lever upp till sitt motto: att skapa de bästa förutsättningarna för oss arkitekter. Alla arkitekter.

Henrik Wangsten är landskapsarkitektstudent vid SLU.

Mer att läsa