Gå till innehållet

REPLIK: ”Vi utvecklar och prövar nya tävlings­former”

Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter svarar på Henrik Wangstens inlägg om brist på mångfald i arkitekttävlingar.

Det finns många sätta att arrangera tävlingar på.

Vi gillar och rekommenderar ofta en tvåstegsform liknande det norska exemplet. En tvåstegsraket med ett allmänt första steg med en fokuserad första uppgift med begränsad inlämning och ett andra steg när de bästa förslagen väljs ut och får arbetar vidare med sina förslag. Tävlingarna om hållplatser och väderskydd i Göteborg och en park i Borås var sådana tävlingar.

Det finns många fördelar med denna tävlingsform både för arrangörer och tävlande. Man kan ha en mer öppen uppgift i det första steget som preciseras i det andra, inlämningskraven kan göras enkla med fokus på idé och koncept och alla kan vara med – även om den tar längre tid och är dyrare än andra tävlingsformer (tävlingsarvode och juryarbete i två steg). 

Fortfarande är den inbjudna tävlingen med en prekvalificering den vanligaste tävlingsformen. Den uppfattas som väl beprövad och trygg av arrangörerna. Prekvalificeringen avser att välja ut en grupp tävlande som både kan göra bra förslag och sedan genomföra projekteringen. I Sveriges Arkitekters underlag och rekommendationer till prekvalificeringsprocessen gör vi det möjligt för arrangören att göra urval av tävlande med fokus på deras kompetens och förmåga att åstadkomma förslag med hög verkshöjd. Tidigare projekt ska bedömas för deras kvaliteter. Vi vill att man ska öppna upp för en bredd av referensprojekt genom att arkitekten själv ska motivera relevansen och vi vill gärna att arrangören också ska tillåta ej byggda projekt som referensprojekt – till exempel skisser eller tävlingsförslag. Vi rekommenderar också att arkitekterna ska redovisa både tävlingsteam och projektteam för att arkitekterna ska kunna manna upp projektteamet med till exempel projekteringskompetens i form av samarbetspartners. 

Detta är frågor som vi alltid diskuterar med arrangörerna, men det är arrangören som till slut tar beslut om vilka krav de ställer på arkitekterna. Jämfört med prekvalificeringar till vanliga LOU-upphandlingar vågar jag påstå att det är betydlig större fokus på den kvalitet som arkitekterna kan åstadkomma i inbjudna tävlingar där Sveriges Arkitekter medverkar. 

Katarina O Cofaigh är arkitekt SAR/MSA och upphandlingsstrateg på Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa