Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

REPLIK: “Det krävs kunskaper om arkitektur”

Johan Johansson svarar på Maria Bloms replik angående tidskriften Arkitektur.

Maria Blom menar i en replik på mitt förra inlägg att tidskriften Arkitektur bör koncentrera sig på arkitektur och byggande. Så långt är vi överens.

Hur detta mål ska uppnås går att diskutera. Om jag förstår Blom rätt så menar hon att vägen till en smalare och mer specialiserad tidskrift går genom ett ”bredare anslag”, där inga krav på kunskaper om arkitekturämnet ställs på den som söker tjänsten som chefredaktör. Enligt Blom ger en sådan öppenhet möjlighet att få intressanta sökträffar. Tyvärr utvecklar hon inte något resonemang som förklarar på vilket sätt avsaknad av ämneskunskaper skulle kunna göra en sökande mer intressant för redaktörsjobbet.

När det gäller det andra centrala kompetensområdet, journalistisk erfarenhet, har man av någon anledning valt att avstå från möjligheten till ”intressanta sökträffar”, och istället krävt att sökande ska ha journalistutbildning och redaktionell erfarenhet. 

Personligen är jag övertygad om att såväl redaktionell erfarenhet som gedigna arkitekturkunskaper är krav som måste ställas på en ny chefredaktör, om ambitionen är att Arkitektur ska vara ”den ledande facktidskriften om svensk arkitektur”. Kunskaper om ett ämne kan förvärvas på flera olika sätt, inte bara genom akademiska studier, så jag ser inga skäl att kräva en arkitektexamen av de sökande. Men kunskaper om arkitektur är inte heller utbytbara mot kunskaper om någonting annat. Om inte annat så blir detta tydligt för alla som studerar de tio senaste årens utgivning av Arkitektur.

Mer att läsa