Gå till innehållet

REPLIK: ”Arkitekturen är huvuduppdraget”

Tidskriften Arkitektur ska snarare smalas av än breddas ämnesmässigt, skriver Sveriges Arkitekters mediechef Maria Blom i ett svar till Johan Johansson.

Tack Johan Johansson, för ditt engagemang i tidskriften Arkitekturs framtid! Det är sådan entusiasm för den samtida arkitekturbevakningen som vi som arbetar med tidskriftens utveckling vill bejaka. 

Stämmer det då, ska tidskriften ”helt lämna ämnet” som det står i rubriken till Johan Johanssons text? Nej, flertalet samtida exempel inom andra ämnesområden visar entydigt att det är de smala, specialiserade tidningarna som har bäst möjlighet att behålla och öka sin läsekrets. ”En ytterligare popularisering och breddning” som Johan Johansson oroar sig för har därför inte setts som ett fruktbart spår framåt. Tidskriften ska i stället koncentreras kring arkitekturen.

Det är de smala, specialiserade tidningarna som har bäst möjlighet att behålla och öka sin läsekrets.

Så här beskrivs Arkitekturs uppdrag i ett styrdokument som antogs av Sveriges Arkitekters styrelse våren 2021: ”Tidskriften ska vara den ledande facktidskriften om svensk arkitektur. Den ska presentera, dokumentera och analysera svensk arkitektur utifrån vår tid”. Ingen tvekan där om vad huvudfokuset ska vara, och det är enligt dessa direktiv som den nya chefredaktören ska arbeta.

Varför kräver vi då inte att de som söker chefredaktörsuppdraget har arkitektexamen? Vi ville undersöka möjligheten att få intressanta sökträffar genom ett bredare anslag runt arkitekturämnet. Därför ställdes inget krav på specifik utbildningsnivå i annonsen. 

Kravet på att chefredaktören ska ha journalistisk utbildning (minst ett år) och redaktionell erfarenhet handlar om att kunna axla det publicistiska ansvar som ett chefredaktörskap innebär, också för att säkra den fristående rollen gentemot ägarna. 

Arkitektur firade 120 år förra året och ska leva länge än, i centrum för debatten och samtalet om svensk arkitektur. 

Mer att läsa