Gå till innehållet

REPLIK: ”Befattningarna befäster hierarkiska strukturer”

Sveriges Arkitekters chefsjurist Jens Andersson svarar på Alexander Neros debattinlägg om att förbundet bör agera för att förhindra yrkesstagnation och turordningsbrott.

Risken för yrkesmässig stagnation är ett problem inom branschen och det blir ännu tydligare när uppdragen blir färre och skiftar karaktär. I kombination med klimatkrisen och växande utmaningar från AI ser vi att den traditionella arkitektrollen kommer att förändras. Befattning eller antal år i yrket kommer inte kunna garantera yrkesmässig utveckling eller anställningstrygghet. 

Arbetsbristsförhandlingar är tyvärr varken nya eller ovanliga företeelser i vårt arbete. I närtid är det bara pandemiåret 2020 med dryga 200 förhandlingar som kommer i närheten av dagens situation. Frågan om tillräckliga kvalifikationer i relation till befattningsbeskrivningar har alltid varit i fokus vid turordningsförhandlingar. Kan en person som riskerar uppsägning göra anspråk på en annan tjänst med stöd av anställningstid och kvalifikationer? Vid den bedömningen har det liten relevans vad de olika befattningarna kallas. Det som har juridisk relevans och som är huvudfrågan i förhandlingen är i stället utbildningskrav, specifika yrkeskunskaper, erfarenhet av att utföra vissa uppgifter etcetera.

Vi ser en rad problem med hur befattningarna används ute på kontoren, inte minst vid turordning och lönesättning.

Erfaren medverkande, handläggare C, biträdande arkitekt. Det finns en hel flora av befattningar som används inom branschen och kraven på tjänsterna varierar mellan de olika kontoren. Sveriges Arkitekter använder begreppen medverkande, handläggande och ansvarig men bara i lönestatistiken för privat sektor och enbart i syfte att skilja olika ansvarsnivåer från varandra. 

Vi ser en rad problem med hur befattningarna används ute på kontoren, inte minst vid turordning och lönesättning. De befäster traditionellt hierarkiska strukturer och hindrar utvecklingen av moderna organisationer vilket branschen är i stort behov av. Tydligare riktlinjer från Sveriges Arkitekter och ännu mer fokus på befattningar tror vi riskerar att förvärra problemen och vidmakthålla ett ålderdomligt system. Vi behöver i stället en större mångfald av roller och organisationsmodeller som kan möta framtidens utmaningar.  

Jens Andersson är chefsjurist på Sveriges Arkitekter.

Mer att läsa