Debatt

”Samarbete har aldrig varit så viktigt som nu”

25 november 2020

För att ta kunna sig igenom de rådande utmaningarna behöver arkitektbranschen ändra förhållningssätt. Det är dags att utforska potentialen i olika samarbetsformer och se styrkan i en bransch som jobbar tillsammans, skriver Alessandro Cardinale, grundare av Studio Stockholm.

Annons
Foto Istock

Se styrkan i en bransch som jobbar tillsammans, uppmanar Alessandro Cardinale.

Coronapandemin i allmänhet, och krisens andra våg i synnerhet, väcker många frågor för framtiden. På kort sikt handlar det i de flesta fall fortsatt om vilka åtgärder som bäst lindrar såväl de direkta som indirekta effekterna av krisen. I ett längre perspektiv behöver vi också fundera över hur vår bransch kan etablera nya arbetssätt som underlättar samverkan och ökar flexibiliteten i såväl låg- som högkonjunktur.

Historiskt sett har arkitektbranschen varit förhållandevis restriktiv vad gäller att samarbeta, en tendens som tyvärr tycks ha förstärkts det senaste halvåret. Istället för att gå samman för att se hur vi gemensamt kan ta oss igenom rådande utmaningar så har branschen slutit sig. Det må vara en naturlig skyddsmekanism, men i slutändan är de som står som vinnare få.

Det är direkt orättvist att i grunden framgångsrika och lönsamma arkitektkontor ska behöva påverkas mer än vad som är nödvändigt av en kris som det helt enkelt inte gick att förbereda sig på.

Annons

Effekterna av krisen är nämligen inte bara betydande. De slår dessutom extra hårt mot de aktörer som jobbar mot de hittills hårdast drabbade näringsgrenarna, såsom hotell, restaurang och handel. Det är direkt orättvist att i grunden framgångsrika och lönsamma arkitektkontor ska behöva påverkas mer än vad som är nödvändigt av en kris som det helt enkelt inte gick att förbereda sig på.

I förlängningen innebär detta också att allt fler av våra nuvarande, och framtida, branschkollegor står utan jobb – Sveriges Arkitekter kunde nyligen konstatera att arbetslösheten bland arkitekter ökat betydligt sedan sommaren och att studenter sannolikt kommer att ha det svårare att etablera sig efter avlagd examen. Omständigheterna är inte unika för vår bransch, men det gör dem inte mindre relevanta att adressera.

Studio Stockholm har så här långt varit lyckligt lottade då vi haft förmånen att jobba i projekt och mot de delar av marknaden som inte har påverkats av coronakrisen i någon större utsträckning. Det utgör inte någon garanti för framtiden – osäkerheten är fortsatt stor och mycket kan fortfarande komma att förändras. Men, det som skiljer sig från tidigare är att vi under året haft större möjligheter att utforska potentialen i olika samarbetsformer och se styrkan i en bransch som jobbar tillsammans.

Slutsatsen går i linje med våra tidigare erfarenheter av ett sådant arbetssätt – att dela med sig av kompetens, resurser och projekt fungerar väldigt bra och bidrar till att stärka samtliga parters affär. Det skapar dessutom förutsättningar för en organisation som klarar snabba omställningar samtidigt som det sprider eventuella risker.

Mot bakgrund av detta vill vi gå ut med en uppmaning till samarbete. Vi vill uppmuntra branschen att se coronakrisen som en möjlighet att våga utmana traditionella, och stundtals stelbenta, arbetsformer till förmån för en högre grad av samverkan och dialog. Att kris betyder möjlighet är en sliten klyscha, men låt oss på allvar tillvarata de insikter som den här perioden har gett oss och komma starkare ut på andra sidan. Låt den delvis nya spelplan vi har att förhålla oss till bilda grund för ett nytt samtal om hur våra erbjudanden kompletterar varandra och hur vi därmed kan jobba tillsammans för att skapa värde för såväl de egna verksamheterna som för våra uppdragsgivare. Lyckas vi finns det inte bara kortsiktiga vinster att göra, utan vi skapar också förutsättningar för en bransch som är såväl mer motståndskraftig och välfungerande som innovativ och inkluderande.

Framtiden börjar nu, och tacksamt nog är det upp till oss att forma den.

Annons

Alessandro Cardinale Arkitekt SAR/MSA, grundare Studio Stockholm arkitektur

Gå till nästa artikel