Gå till innehållet

”Kvinnors kunskap behövs fortfarande i byggandet” 

Kvinnors Byggforum, som nu bytt namn till Alstra, borde fokusera mindre på hbtq-frågor, namnbyte och logga och mer på den allt sämre bostads- och samhällsplaneringen, skriver arkitekt Charlotte Holst.

Som replik till en nyhetsartikel i tidningen Arkitekten nr 3 vill jag förtydliga att vi äldre medlemmar i Kvinnors Byggforum, som varit emot föreningens namnbyte och nya inriktning, inte har något emot att man driver hbtq-frågor. Föreningen är och har alltid varit öppen för alla som är intresserade av samhällsplanering. Till och med har vi diskuterat om även män ska kunna vara med i vår förening. Men vi tycker att man i stället för att fokusera på hbtq-frågor, namnbyte och ny logga, som man ägnat sig åt de senaste åren, bör arbeta med bostads- och samhällsplanering. 

Bygga och bo på kvinnors villkor var Kvinnors Byggforums slogan, när vi startade 1980. Och vi poängterade i vårt första manifest att detta gäller alla. På omslaget visades människor i alla åldrar, alla kategorier, kvinnor, män, barn, gamla, och funktionsnedsatta. Självklart inkluderade vi även hbtq-personer i detta. Och vi la stor vikt vid att allas behov skulle tillgodoses i bostadsplaneringen, när vi skrev artiklar, gav ut böcker och publikationer och deltog i debatter och bostadsutställningar. 

Omslag till Kvinnors Byggforums manifest från 1982.

Sedan dess har bostadsplaneringen och -byggandet försämrats ytterligare. Byggbranschen har alltmer tagit över ansvaret från kommunerna. Arkitekterna har fått mindre att säga till om och de ekonomiska aspekterna har prioriterats framför kvalitet och funktion. God bostad som var den regelbok som gällde ”på min tid”, för bland annat lägenheters planlösningar, följs inte längre. Planlösningar granskas inte i samband med bygglov och ansvaret har lämnats över till byggherrarna. I plan- och bygglagen, PBL, har kvalitetskraven blivit urvattnade efter byggbranschens påtryckningar – de vill ha bort alla regler. Genom åren har jag sett alltför många dåliga planlösningar och bostadsmiljöer. Vi arkitekter hävdar att hög kvalitet inte kostar, men har svårt att hävda oss mot den högljudda byggbranschen. Det enda som blivit bättre är kravet på tillgänglighet, som kommunerna håller hårt på. 

Vi arkitekter hävdar att hög kvalitet inte kostar, men har svårt att hävda oss mot den högljudda byggbranschen.

Bostadsområdens och skolors utemiljö har också utvecklats i fel riktning på många håll. Allt eftersom hushöjderna utökats, även det av kostnadsskäl, blir utemiljöerna trängre och mindre solbelysta. Och utrymmen för grönska har minskat. Hagaområdet i Stockholm är väl det tydligaste exemplet, där mycket höga hus omges av mycket trånga utrymmen, dit solen inte når. 

Det är hög tid att Kvinnors Byggforum (som numera heter Alstra, reds anm.) återupptar sitt arbete och sitt engagemang för att motverka försämringen av våra bostäder. Byggbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. Kvinnors kunskaper måste utnyttjas när bostäder byggs och planeras. Här bör Kvinnors Byggforum ha en framträdande roll. Tidigare delade Kvinnors Byggforum ut Ros-och Rispris på bostadsmässorna. Men på den senaste mässan, som ägde rum i Helsingborg, lyste Kvinnors Byggforum med sin frånvaro. Givetvis ska Kvinnors Byggforum också engagera sig i planering av trafikmiljöer och arbetsplatser.

Det är alla dessa frågor som jag menar att Kvinnors Byggforum bör ägna sig åt. Och det är i senaste laget eftersom det under 2000-talet redan byggts så mycket. 

Charlotte Holst är arkitekt SAR/MSA , tidigare planarkitekt på Stockholms stadsbyggnadskontor och grundare av föreningen Kvinnors Byggforum.

Mer att läsa