Gå till innehållet

Kvinnors byggforum byter namn och får nya ordförande

Kvinnors byggforum byter namn till Alstra. Organisationen får även två nya ordförande, planeringsarkitekten Karolina Wendel och Namo Marouf, stadsplanerare och artist.

Efter två separata omröstningar har Kvinnors byggforum (KBF) bytt namn till ”Alstra – byggforum för normkreativ och maktkritisk arkitektur och samhällsbyggnad”.

Namnbytet sker efter att organisationen 2018 ändrade stadgarna så att transpersoner och icke-binära uttryckligen inkluderas.

Samtidigt har Alstra fått två nya ordförande. Planeringsarkitekten Karolina Wendel och stadsplaneraren Namo Marouf ska dela på chefskapet framöver. Det nya namnet speglar en mer inkluderande organisation, enligt dem.

”Det arbete som lagts ner i organisationens 40-åriga historia har varit oerhört viktigt för att landa där vi är idag. Kvinnor har numera en annan position i byggbranschen än då förbundet startade och det är vår plikt att synliggöra fler diskrimineringsgrunder som samspelar med könstillhörighet”, skriver Wendel och Marouf i ett mejl.

Karolina Wendel har varit ordförande i Arkitekt(h)en, Sveriges Arkitekters jämställdhets- och mångfaldsutskott och arbetar på planeringsarkitektkontoret Urban minds. Namo Marouf jobbar med social hållbarhet på Ramboll och är även verksam som rappare under artistnamnet Lilla Namo.

Fokus nu kommer att ligga på att skapa kontakter, värva nya medlemmar och umgås och samarbeta med de befintliga.

”Vi vill även lyfta frågor som rör intersektionalitet och vara en tydlig röst i debatten”, skriver de.

Flera äldre medlemmar var kritiska mot namnbytet. Charlotte Holst, en av medgrundarna, skrev en motion om att lägga ner föreningen helt och hållet eftersom den enligt henne hamnat för lång från den ursprungliga inriktningen, men den antogs inte.

– Vi är väldigt arga. Jag har tittat på vad de ska göra i framtiden, och det handlar inte så mycket om byggen, uppfattar jag. Jag tyckte också att vi hade ett bra varumärke med namnet, säger Holst.

Hon tänker lämna organisationen.

– Jag vet att andra från min tid också kommer att gå ur.

 

Om Alstra

Alstra är ett politiskt obundet, riksomfattande nätverk för kvinnor, icke-binära och transpersoner.

Organisationen bildades som Kvinnors Byggforum 1980 för att lyfta vikten av kvinnors kunskap och erfarenheter inom arkitektur och stadsplanering och för att verka för en mer jämställd bransch.

Fokus i dag ligger på delta i samhällsdebatten och att ”över yrkesgränser dela erfarenheter och diskutera plan-, bygg- och förvaltningsfrågor ur ett maktkritiskt perspektiv, samt umgås, inspirera och stötta varandra”.

KBF har varit aktiva under bomässorna, skrivit debattartiklar och har flera arbetsgrupper. Sedan 1980-talet har de delat ut ros- och rispriserna till bästa och sämsta projekt.

Namnbytet till ”Alstra – byggforum för normkreativ och maktkritisk arkitektur och samhällsbyggnad” röstades igenom med två tredjedelars majoritet vid två separata årsmöten 6 och 13 mars.

Mer att läsa