Gå till innehållet

Tatjana Joksimović vald till ny ordförande

NY STYRELSE FÖR SVERIGES ARKITEKTER:

Ordförande:

Tatjana Joksimović (nyval), arkitekt SAR/MSA, planchef på Länsstyrelsen i Stockholm.

Vice ordförande:

Fredrik Drotte (omval i styrelsen, nyval som vice ordförande), arkitekt MSA, affärsområdesansvarig stadsutveckling på ÅWL arkitekter.

Ledamöter:

Anna Leonsson (nyval), arkitekt SAR/MSA, uppdragsansvarig arkitekt på Sweco architects.

Björn Ekelund (nyval), arkitekt SAR/MSA, lektor i arkitektur vid LTU samt planerare/arkitekt och delägare i Warm in the winter.

Caroline Dahl (nyval), planeringsarkitekt FPR/MSA, verksamhetsledare på Tankesmedjan Movium och doktorand i landskapsarkitektur.

Johan Casselbrant (nyval), arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt och kreativ ledare på Kanozi arkitekter.

Maja Olsson (nyval), student, börjar masterprogram på KADK i höst.

Sara Persson (nyval), inredningsarkitekt MSA, inredningsarkitekt på Tengbom.

Jesús Azpeitia (omval), arkitekt SAR/MSA, kreativ ledare på Tengbom och adjunkt på KTH.

Karin Ahlzén (omval), arkitekt SAR/MSA, projektchef för Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret Stockholms stad.

Liv Sonntag (omval), landskapsarkitekt LAR/MSA, landskapsarkitekt på Park- och naturförvaltningen Göteborg Stad.

Magnus Lindgren (omval), arkitekt SIR/MSA, inredningsarkitekt på White arkitekter.

Mårten Setterblad (omval), landskapsarkitekt LAR/MSA, driver SWMS arkitektur med Sofia Westerlund.

Mer att läsa