Gå till innehållet

STD byter namn till Innovationsföretagen

Bransch- och arbetsgivareorganisationen Svenska teknik- och designföretagen byter namn till Innovationsföretagen. Förbundet representerar cirka 765 medlemsföretag – omkring 36 000 personer – i arkitekt- och ingenjörsbranschen. I samband med namnbytet blir Innovationsföretagen ett bransch- och arbetsgivareförbund inom Almega och medlemsföretag inom Svenskt näringsliv.

– Det här är delvis en nystart för vår förening som gör att vi vill åta oss lite större uppdrag än vi gjort tidigare som ren branschförening. Det innebär att vi tar vår roll som arbetsgivareorganisation på ett ännu större allvar, vilket medför ett större ansvar för kollektivavtalet vi har med Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer, säger förbundsdirektör Magnus Höij.

Bakgrunden till förändringen är mångbottnad. Höij nämner digitaliseringens effekter, hur arbetsmarknaden nu förändras i rask takt och att namnet blir gångbart internationellt till skillnad från sin föregångare.  Men han pekar även självkritiskt på att den tidigare organisationen, STD, borde haft ett större genomslag och som nu siktar på att bli tydligare och ta större plats.

– Jag har känt att vi som branschorganisation inte nått ut tillräckligt och det har stört mig, säger han och fortsätter:

– Vi vill ta en större plats tillsammans med andra branschkollegor – Sveriges Arkitekter till exempel – så att vi tydligare kan synliggöra det arbete som våra medlemsföretag gör. Det har vi ännu inte lyckats med fullt ut, så 2019 hoppas jag att det tar fart på riktigt.

Räcker ett namnbyte?

– Nej, det måste fyllas med innehåll och förpliktigar ganska mycket. Men det är ett verktyg som vi kan dra nytta av, vilket vårt gamla namn inte bidragit med, så nu hoppas jag att vi kan få en hävstång i namnet så att de berättelser vi för ut blir ännu starkare.

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.


Källa: youtube.com

Almegas vd Anna Karin Hatt, välkomnar förändringen och säger:

– För Almega som helhet är det viktigt att de kunskapsintensiva och innovativa branscher som finns inom Innovationsföretagen vill fortsätta driva och utveckla tjänstesektorns förutsättningar tillsammans med resten av Almegafamiljen. Tillsammans blir vi en starkare röst för viktiga frågor som till exempel att få till stånd en bättre fungerande kompetensförsörjning och en modernisering av LAS.

Mer att läsa