Gå till innehållet

De är nominerade till Kasper Salin-priset

De nominerade för Kasper Salin-priset är Trädgårdarna vård- och omsorgsboende i Örebro, Landmäreskolan i Göteborg, Bruksgården i Höganäs och Skissernas museum i Lund. För att komma fram till de fyra har juryn tittat på ett femtiotal projekt.

– Först har vi tittat på insänt presentationsmaterial, och sedan besökt ett tjugotal projekt på plats. Då har både arkitekt och byggherre får möjlighet att beskriva sitt arbete, berättar Bolle Tham, juryordförande och grundare till arkitektkontoret Tham & Videgård.

Han beskriver arbetet med att ta fram de nominerade som svårt, eftersom de tvingas jämföra projekt med stora olikheter.

– De föreslagna projekten kan ha stora arkitektoniska kvalitéer på mycket olika sätt. Hur ska dessa värderas, går de att jämföra? En fördel är att juryn träffas under flera dagar fördelade över en längre period. Det ger tid för grundliga genomgångar, diskussion och reflektion, vilket gör den slutliga bedömningen enklare, säger Bolle Tham.

Ser du några tendenser hos de nominerade i år?

– Nej, det liknar tidigare år i det att projekten representerar olika typer av program, skala, plats och ekonomiska förutsättningar. Men de är alla exempel på riktigt bra arkitektarbete där man på ett skickligt sätt lyckats ta tillvara projektets och situationens möjligheter, säger Bolle Tham.

Här är de nominerade:

Trädgårdarna vård- och omsorgsboende i Örebro

Kontor: Marge Arkitekter.
Arkitekter/upphovsmän: Susanne Ramel, Linda Björn och Katarina Grundsell.
Ur juryns motivering: ”Trädgårdarna är ett vård- och omsorgsboende i Örebro som präglas av stor inlevelse i de boendes livssituation och är skickligt utformat med flera öppna rum för social samvaro. Det ligger i utkanten av Örebro och bildar ett första urbant tillskott till en framtida stadsutveckling.”

 

Landamäreskolan i Göteborg

Kontor: Wahlström & Steijner Arkitekter.
Arkitekter/upphovsmän: Jürgen Wahlström.
Ur juryns motivering: ”Devisen att alla elever är unika och har rätt att bli sedda har lett till skolans särpräglade form, som slingrar sig som ett S genom terrängen. I en av Göteborgs mindre privilegierade stadsdelar skapar skolan ökad social samvaro eftersom den är byggd för att utnyttjas såväl kvällstid som dagtid.”

 

Bruksgården i Höganäs

Kontor: Petra Gipp Arkitektur.
Arkitekter/upphovsmän: Petra Gipp.
Ur juryns motivering: ”Bruksgården i Höganäs är en tillbyggd flygel till ett 1800-talshus. Flygeln knyter an till Höganäs kulturarv genom fasaden, ett väl utfört murverk. Den ger plats för byggherrens konstsamling i en serie vackra, ljusfyllda rum.”

 

Skissernas museum i Lund

Kontor: Elding Oscarson.
Arkitekter/upphovsmän: Jonas Elding, Johan Oscarson
Ur juryns motivering: ”Skissernas museum i Lund har fått en tillbyggnad med en ny entré och restaurang. Den ökar tillgängligheten och gör det enklare att röra sig inom museet. Material och detaljer håller högsta kvalitet. Stora, fritt placerade fönster ökar kontakten både med museets äldre delar och med parken.”

Mer att läsa