Gå till innehållet
Gå till startsidan

Sveriges Arkitekters bransch- och medlemstidning

De är nominerade till Planpriset

 

Innehåll från YouTube

Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du tjänstens dataskyddspolicy

Källa: https://www.youtube.com/watch?v=eHHUp1imIkA

Här är de Nominerade till Sveriges Arkitekters planpris 2018

Planprogram för Selma Lagerlöfs torg m.fl., Göteborg

Selma Lagerlöfs torg.

Uppdragsgivare: Göteborgs stad.

Ur motiveringen: Stadsbyggnadsgreppet innebär att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter. Det ger området en välkomnande och stadsmässig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen bidrar till helheten. En stadsdelspark och ett kulturhus som samlingspunkt är viktiga delar av satsningen. 

Illustration: Wahlström & Steijner Arkitekter


Arkitekturprogram för Linköpings innerstad

Linköpings innerstad.

Uppdragsgivare: Linköpings kommun.

Ur motiveringen: Arkitekturprogrammet är tydligt kopplat till kommunala verktyg för att styra utvecklingen, såsom planer, bygglov och markanvisningar. Stadens kulturhistoriskt identitetsbärande byggnader lyfts fram i bildmaterialet och ger förståelse för stadens värden och hur de bör hanteras i beslutsprocesserna.


Utvidgad innerstad runt Munksjön, Jönköping

Munksjön.

Uppdragsgivare: Jönköpings kommun.

Ur motiverigen: Arbetssättet präglas av målmedvetenhet, uthållighet och en förmåga att skapa samsyn hos många aktörer kring den långsiktiga visionen med stöd i konkreta visionsbilder. Det stärker kommunen i förhandlingarna med stat och region så att de kan få maximal nytta av en kommande satsning på Götalandsbanan och ger kraft och konsekvens åt detaljplanearbetet.


Sege Park, Malmö

Konceptbild – kommer inte genomföras i sin helhet i ett kvarter, utan i olika delar.

Uppdragsgivare: Malmös kommun.

Ur motiveringen: Sege Park är Malmös plattform för urban innovation. Bland annat genom en idétävling har förslag till metoder för ökat delande av stadens resurser tagits fram. I byggherredialoger för markanvisning tas idéerna nu vidare. Med ett planprogram och en hållbarhetsstrategi har målen preciserats till exempel som app för delning, dagvattencirkulation och giftfritt byggande.

Utförligare information på: https://www.arkitekt.se/nominerade-till-planpriset-2018/

Mer att läsa