Gå till innehållet

Arkitekturprogram för Linköpings innerstad vinner Planpriset

Ur juryns motivering

Ansvarig arkitekt: Arkitekt Johanna Wiklander.

Uppdragsgivare: Linköping kommun: landskapsarkitekt Fanny Wahlqvist och Muharrem Demirok, kommunalråd.

Övriga: Adam Hörnedal, översiktsplanerare; Alexandru Babos, stadsantikvarie; Birgitta Hjelm, grafisk formgivare; Ylva Bengtsson, arkitekt; Erik Adolfsson, planeringsarkitekt; Mikael Klingefjord, exploateringsingenjör; Per Oldfeldt, projektledare infrastruktur; Liselotte Johansson, stadsträdgårdsmästare.

En väl underbyggd, tydlig och brett förankrad argumentation kring samband mellan arkitektonisk kvalitet och hållbarhet.

Mer att läsa