Gå till innehållet

Vad gäller när du jobbar hemma?

Ja, arbetsgivaren har ansvaret för din arbetsmiljö även när du jobbar hemma. Nej, det är inte självklart att få full utrustning på hemmakontoret. Vi har tittat närmare på vad som gäller när distansarbetet blivit frivilligt.

I samband med att pandemirestriktionerna försvann, har mycket av den utrustning som tillfälligt flyttats till hemmakontoren, släpats tillbaka till arbetsplatserna. Samtidigt har en ny fas inletts, där distansarbete på deltid upplevs som mer självklart än tidigare. Det här väcker en hel del frågor när det kommer till arbetsmiljö, tillgång till utrustning på hemmakontoret och försäkringar. Vad gäller egentligen i det nya hybridtillståndet?

När det handlar om arbetsmiljö är det arbetsmiljölagen som gäller. Lagen säger att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön även vid distansarbete.

– Däremot är mer specifika krav inte tillämpliga i hemmet eftersom arbetsgivaren inte råder över arbetstagarens hem. Våra föreskrifter kring arbetsplatsens utformning gäller till exempel inte hemmet, det är en bostad i första hand, säger Johanna Ingemansson Christiansson, tf enhetschef för Enheten för juridik på Arbetsmiljöverket.

– Men arbetsgivaren och arbetstagaren behöver ha en god dialog kring hur arbetsmiljön är i hemmet, belysning, ergonomi, möjlighet till pauser till exempel.

Nedstängningen av samhället var en exceptionell situation där arbetsgivarna i många fall gick längre än de hade gjort annars. Vid frivilligt distansarbete är läget lite annat.

– Erbjuds du en arbetsplats på kontoret då är det din huvudsakliga arbetsplats och det är där din utrustning finns. Arbetsgivaren är inte skyldig att tillhandahålla till exempel kraftfulla datorer och stora skärmar i hemmet också. Här glider vi in mer på arbetsrätt och vilka överenskommelser som man gör med varandra på en arbetsplats. Vissa arbetsgivare är mer öppna för en hybridlösning, andra mindre. För arkitekter blir kanske en vanlig lösning att man kan arbeta på distans med arbetsuppgifter som går att sköta med en bärbar dator. Men de här frågorna ligger utanför Arbetsmiljöverkets område.

Jens Andersson, chefsjurist på Sveriges Arkitekter, delar synen på att en trolig lösning för många arkitekter är att distansarbete på deltid får utföras på bärbar dator. Men med individuella lösningar kanske dubbel utrustning erbjuds i vissa fall.

– Många arbetsgivare brottas med frågan just nu och vi tycker att man ska reglera tydligt vad som gäller vid distansarbete i lokala kollektivavtal. Till exempel kring omfattningen.

Vad ska den anställde begära från arbetsgivaren?

– Man ska signalera vad man behöver till hemmakontoret. Vi tycker att arbetsgivaren ska bidra till det, men det går inte att kräva en bildskärm till exempel.

En annan fråga som har diskuterats under pandemin är vad som gäller om mer än halva arbetstiden sker på distans. Arbetsgivare började kräva närvaro av rädsla för skatteregler kring tjänsteställe. Om tjänstestället är hemmet är det en tjänsteresa att åka till kontoret, vilket ska ersättas av arbetsgivaren. Nu har Skatteverket förtydligat reglerna: har man tillgång till en arbetsplats i arbetsgivarens lokaler räknas det som ens tjänsteställe även om man arbetar mer hemifrån.

En viktig fråga som också påverkas av distansarbetet är arbetsskadeförsäkringen. Både den lagstadgade och den kollektivavtalade. Vid hemarbete är det endast skador med koppling till arbetet som räknas som arbetsskador. Tar du en promenad före arbetsdagen i hemmet och skadar dig gäller inte försäkringen, men om du promenerar till arbetsplatsen och skadar dig, gäller den. Detsamma om du ramlar i hemmet kontra på arbetsplatsen. Är däremot skadan arbetsrelaterad är du försäkrad även i hemmet.

 

Kort om fysisk arbetsmiljö och distansarbete:

  • Arbetsmiljö: Arbetsgivaren har ansvar även vid distansarbete enligt arbetsmiljölagen.
  • Arbetsutrustning i hemmet: Är en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Tjänsteställe: Om du har en plats i arbetsgivarens lokaler är det ditt tjänsteställe oavsett om du jobbar mest hemifrån.
  • Arbetsskadeförsäkring: Gäller inte på samma sätt vid distansarbete, men täcker skador som sker i tjänsten och är direkt kopplade till arbetet.

Mer att läsa