Gå till innehållet

Här går gränsen mellan vabb och vobb

Visst kan det fungera bra att jobba lite när man är hemma med sjukt barn. Men om du inte vill begå ett lagbrott, håll ordning på vem som betalar din lön – Försäkringskassan eller arbetsgivaren.

Att vara hemma med sjukt barn kan vara stressigt på flera sätt. Dels mår ens barn inte bra och behöver omvårdnad av olika slag och dels finns det arbetsuppgifter på jobbet som kan vara svåra att bara strunta i. Som tur är har vi det väl förspänt i Sverige. Som förälder har du rätt enligt lag att vara ledig från ditt arbete när ditt barn är sjukt utan att din arbetsgivare kan kräva att du ska arbeta, detta enligt Föräldraledighetslagen. Dessutom preciserar Socialförsäkringsbalken rätten till ekonomisk ersättning under vårdperioden.

– Jag har inte hittat något exempel på ett land med ett mer generöst system än det svenska, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk expert på Försäkringskassan.

Men det finns inte bara rättigheter. För att ta ut ersättning från Försäkringskassan krävs naturligtvis att man inte arbetar. Samtidigt är det ibland möjligt att arbeta några timmar trots att barnet är sjukt. Det här ställer till lite problem.

– Reglerna är väldigt tydliga. För att få hel ersättning måste du avstå helt från arbete. Du kan alltså inte svara på mejl eller delta i möten. Du kan inte heller jobba ifatt på kvällen. Om chefen ringer dig får du svara. Men principen är att du inte får jobba och ta ut ersättning. I praktiken får man ju då dubbel ersättning eller låter staten betala något som arbetsgivaren ska betala.

Men hur gör man då om man vill jobba lite trots att man är hemma och vårdar ett sjukt barn? Det går bra att begära ersättning från Försäkringskassan för del av en arbetsdag och lön från arbetsgivaren för den del av dagen man har jobbat. Man kan till exempel att vabba en halvdag eller en kvarts dag.

En annan lösning är att komma överens med arbetsgivaren om att jobba så gott det går med bibehållen lön, i stället för att begära ersättning från staten.

Trots att försäkringen är generös och flexibel förekommer det en hel del svinn – så mycket som 20 procent av de utbetalda pengarna kan vara felaktiga, enligt Försäkringskassan. Det är mer än för andra försäkringar.

Vad händer om man missbrukar försäkringen?
– Är det ett ringa belopp blir det bara ett återkrav. Har det skett flera gånger eller gäller större summor gör vi en polisanmälan. Vi gör en hel del kontroller av detta. I förlängningen kan det påverka hur generös försäkringen ska vara.

Jens Andersson är förbundsjurist på Sveriges Arkitekter. Han pekar på att det finns flera faktorer som kan göra det svårt för arkitekter att kunna vabba fullt ut.

– Det behöver inte vara chefen som hör av sig med frågor. Ännu vanligare tror jag att det är med kollegor eller uppdragsgivare. Då kan det vara väldigt svårt att säga nej. Jag tror att många då vill hjälpa till och inte tänker på den här viktiga gränsen.

Hur tycker du man ska göra?
– Ingen kan tvinga en att jobba, men jag tycker att man ska vara behjälplig mot arbetsgivaren om man kan. Det går att vabba sju timmar och jobba en timme. Då finns tid att hålla koll på mejlen utan att gå över gränsen.

Är vobb en vanlig lösning i branschen?
– Jag tror inte att det är så vanligt eftersom alla timmar debiteras inom projekten. Men jag tror att gränsen mellan arbete annat har blivit lite mindre tydlig i och med ett ökat distansarbete. Även när det gäller vabb och jobb. Att jobba igen på kvällen är ju okej en vanlig dag men inte okej om man har vabbat.

 

 

Okej och inte okej om vab:

Okej:
• Att inte jobba alls när ditt barn är sjukt trots att någon ber dig att ställa upp.
• Att vabba halva dagen och jobba halva dagen med halv ersättning från Försäkringskassan och halv lön.
• Att ta hand om ditt sjuka barn och jobba igen på kvällen är okej om det är arbetsgivaren som betalar. Alltså helt utan ersättning från Försäkringskassan.

Inte okej:
• Arbetsgivaren kan inte kräva att du jobbar lite när du vabbar.
• Du kan inte ta igen jobb på kvällen när du vabbar.
• Det är inte okej att svara på mejl från kollegor och kunder när du vabbar.

Mer att läsa