Gå till innehållet

Tänk på detta innan du sänker lönen

När uppdragen uteblir sänker många företagare och ägare sin egen lön hellre än att lägga ned. Men det är inte bara plånboken som blir tunnare av det.

Fokus hamnar ofta på de stora arkitektföretagen och hur anställda där drabbas av lågkonjunkturen. Men i många fall kan det vara mint lika tufft för mindre företag med få anställda och för enmansbolag. Långt innan de större kontoren varslar sina anställda har de gjort sig av med sina underkonsulter.

Hur alla dessa arkitekter övervintrar konjunkturnedgången är inte helt lätt att veta. Det knepiga om man är sin egen är att det krävs att man lägger ner sitt företag alternativt lägger det som vilande, om man ska kunna ta ut a-kassa. För en delägare krävs att man avyttrar sin del av bolaget. Men i det rådande läget är det kanske inget attraktivt alternativ, för det innebär att man inte får göra något med sitt företag – alltså inte heller leta efter nya uppdrag eller ha kontakt med tidigare uppdragsgivare. Dessutom är det ett svårt läge att få en anställning.

En lösning som inte verkar vara ovanlig bland egenföretagare och delägare är att sänka den egna lönen under en period. Då kan man hålla igång företaget och arbeta för att hitta nya uppdrag samtidigt som man minimerar sina kostnader.

– I tidigare lågkonjunkturer har det varit en vanlig lösning så det är troligt att många väljer den lösningen nu också, säger Fredrik Uhrbom på Skandikon som administrerar tjänstepension och försäkring för arkitekter.

Att sänka sin lön är självklart inget som arkitekter gör om de inte måste. Men Fredrik Uhrbom tycker att det är viktigt att vara medveten om att en sänkt lön inte bara påverkar vad man får i plånboken den 25:e varje månad. Lönesänkningen slår igenom även i andra system som kan påverka senare i livet.

Sänker du din lön sänker du också avsättningen till den allmänna statliga pensionen.

Fredrik Uhrbom, Skandikon

– Pensionen är en del, så klart. Sänker du din lön sänker du också avsättningen till den allmänna statliga pensionen. Men även till tjänstepensionen eller den privata pensionslösning man kanske har om man saknar kollektivavtal. Är du lite yngre kommer det att påverka mer på sikt än om du är äldre.

En annan aspekt han pekar på är att SGI sjunker – alltså den inkomst som din sjukpenning grundas på om du skulle bli sjuk.

– Det är också många företagare som har en privat sjukförsäkring som är kopplad till bolaget. Mitt råd är att inte säga upp den för att spara pengar. Säger man upp den kan den vara svår att teckna igen om till exempel hälsotillståndet ändras under tiden. När det gäller eventuell tjänstepension som man tillhandahåller genom bolaget finns det ofta möjlighet att sänka sparandebeloppet i stället för att säga upp försäkringen.

Ulrika Paulsson, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter, tycker att arkitekter bör ta reda på hur de påverkas innan de tar drastiska beslut kring sitt företag.

– Jag tycker att man ska kontakta Försäkringskassan, a-kassan,Pensionsmyndigheten med flera. Det kanske inte finns alltför många alternativ – har man inga pengar i bolaget så har man inte det. Men det är viktigt att göra medvetna val.

Ett exempel hon nämner är lön kontra utdelning. Att bara ta ut utdelning sänker skatten, men påverkar till exempel pensionen.

– Det är inga enkla beslut och jag förstår att arkitekter vill behålla sitt företag. I nuläget ser de nog att det kan vara lättare att få in ett nytt uppdrag än att få en anställning.

Sänkt lön påverkar mer än inkomsten

Pension: Både allmän pension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring påverkas om lönen sänks. Det får större konsekvenser för yngre än för äldre.
Sjukdom: Om SGI sänks får du lägre sjukersättning vid sjukdom. Sig styr också till exempel föräldrapenning.
A-kassa: Beräknas också på lön och påverkas därmed om lönen sänks.


Mer att läsa