Gå till innehållet

Så kan du bli bättre på att lära dig namn

Det finns få saker som är så imponerande som att direkt lära sig namnen på alla runt bordet på kundmötet. Och med lite ansträngning och rätt teknik kan vem som helst lära sig att göra det, menar minnesproffset Idriz Zogaj.

Fokusera, associera och repetera. Det är de tre nycklarna till att minnas något.

– Generellt gäller det att skapa en bild av det du vill komma ihåg, hjärnans förmåga att komma ihåg bilder är mycket starkare, säger Idriz Zogaj.

Om någon heter Patrik associerar du kanske det till en paprika. Sedan visualiserar du helt enkelt en paprika runt halsen på Patrik. Det handlar om att fokusera när personen presenterar sig och repetera.

– Det du inte repeterar kommer hjärnan att sortera bort som mindre viktigt. På ett mingel kan det vara smart att låta blicken svepa över rummet och repetera namnen på dem du träffat.

Din mentala bild kan du sedan bygga på med fler attribut för att komma ihåg mer information om personerna. Till exempel kan du hänga på ett attribut som gör att du kommer ihåg personens yrke, som ett stetoskop för en läkare, eller arbetsplats.

Är det en längre text eller bok du vill plugga in finns det knep även för det. Läs igenom materialet en gång och notera nyckelorden. Kring dessa gäller det sedan att bygga en minnesvärd historia som länkar samman dem. Kommer du ihåg nyckelorden så fyller din hjärna automatiskt ut resten.

– Gör berättelsen så överdriven och rolig som möjligt, den blir lättare att komma ihåg då.

50–100 ord räcker för en bok av rätt ansenlig längd, berättar Idriz Zogaj. Något ett minnesproffs kan memorera på fem minuter och en lekman på runt 15 till 30 minuter.

För att komma ihåg riktigt stora mängder information använder sig minnesproffs av en teknik som kallas ”Minnespalats” och går ut på att skapa bilder av orden och sedan placera ut dem i en välkänd miljö, till exempel ditt hem. Sedan går du runt i hemmet mentalt – medurs eller moturs för ordningens skull – och tittar på bilderna. Tekniken bygger på hjärnans naturliga förmåga att minnas platser och med den kan man minnas i stort sätt vad som helst och hur mycket som helst.

Det går förstås snabbare för ett proffs men Idriz Zogaj menar att alla kan träna upp sitt minne med rätt tekniker och att personer som verkar ha ett naturligt bra minne använder olika tekniker undermedvetet.

– Ofta har de fattat det i väldigt ung ålder och gör det utan att tänka på det. Den chansen borde alla barn få och det är därför min vision är att vi ska få in minnesträning i skolan.

Öva själv!

I spelet Zogaj och appen Zogaj Memo Gym, Idriz Zogajs egenutvecklade verktyg för minnesträning, finns en övning där det gäller att spela memory med udda par. Det vill säga att komma ihåg och para ihop två bilder som föreställer olika saker. Detta gör du genom att skapa en historia som knyter de två föremålen samman och går såklart lika bra att göra med ett vanligt memoryspel där du sorterat ut alla dubbletter. Para sedan ihop de udda bilderna slumpvis, skapa dina historier, sprid ut dem och spela memory med de udda paren.

Mer att läsa