Gå till innehållet

Maxa ditt stöd från TRR

Arkitekter med kollektivavtal har tillgång till en hel buffé av stöd och aktiviteter via TRR. Här är stöden du behöver ha koll på.

När uppsägningarna slår mot branschen gäller det att känna till sina rättigheter och förmåner. Inte minst om det går så långt att man faktiskt förlorar sitt jobb. Arkitekter i privat sektor med kollektivavtal kan få stor nytta av omställningsorganisationen TRR. De förfogar över ett antal verktyg – både ekonomiska och praktiska – som kan göra det lättare att hitta ett nytt jobb.

Det funkar som så att arbetsgivaren anmäler den som blivit uppsagd till TRR. Helst så snabbt som möjligt efter uppsägningen då man har fullt stöd även under uppsägningstiden om man vill komma igång snabbt. TRR tar första kontakten och ser till att man får en personlig rådgivare. Men vad som händer sedan beror på situation och eget engagemang.

En del av vårt stöd har man ”rätt till”, men vi är ingen myndighet och det är inte säkert att person A får exakt samma sak som person B. Vårt uppdrag är att stärka personens ställning på arbetsmarknaden.

Erica Sundberg, operativ chef på TR.

– Folk reagerar väldigt olika på en uppsägning. För vissa är det en stor kris medan andra vet precis vad de vill göra för att komma vidare. En del av vårt stöd har man ”rätt till”, men vi är ingen myndighet och det är inte säkert att person A får exakt samma sak som person B. Vårt uppdrag är att stärka personens ställning på arbetsmarknaden, säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR.

Steg ett är att kartlägga personens kompetenser och målsättningar. TRR har flera verktyg kring hur man söker jobb och hur man ska göra sig mer anställningsbar. Det finns goda möjligheter att få någon typ av studiestöd om man har en tydlig och realistisk målbild.

– En utbildning som vi står för ska göra skillnad och ha koppling till målbilden för återinträde på arbetsmarknaden. Det kan alltså inte vara något självförverkligande för någon som vill få jobb som arkitekt.

Är man själv aktiv, duktig på att motivera vilken kompetensutveckling som kan ge nytt jobb och beredd på att bredda sig, är möjligheterna att få en kurs betald av TRR större.

Det stora inflödet av arkitekter till TRR:s rådgivare har lett till att organisationen snabbt har behövt bygga upp sitt kontaktnät i branschen. Erica Sundberg upplever att de får allt bättre koll. De behöver omvärldsbevaka för att kunna sätta in insatser som verkligen leder till att folk får jobb.

– Vi lär oss hela tiden mer om branschen ju fler samtal och kontakter vi har. Det är svårt att undvika att vissa inte kommer att känna sig helt nöjda med våra insatser eller bedömningar.

Praktiska stöd genom TRR

• Rådgivning: Du får en personlig rådgivare som hjälper dig vidare. Det kan handla om karriärcoachning eller hur du ska lyckas på anställningsintervjun eller med din arbetsansökan.
• Inspiration: TRR anordnar föreläsningar, nätverksträffar med mera.
• Starta företag: Förutom möjlighet till bidrag kan du få ta del av TRR:s guider och verktyg för att lyckas som företagare.
• TRR chef: För dig som har en chefsbakgrund finns ett program kopplat till chefsrollen och ett forum för att nätverka med andra chefer

Fotonot: Det finns fler stödorganisationer för dig som till exempel jobbar inom stat eller på företag som saknar kollektivavtal. Här finns en sökmotor för att hitta aktuell stödorganisation för dig.

Mer att läsa