Gå till innehållet

Eftertraktat stöd – men stora brister

Ett 50-tal arkitekter har sökt nya omställningsstudiestödet. Och fler lär det bli. Men stödet har stora problem eftersom CSN inte klarar av att handlägga ansökningarna.

Den 1 oktober 2022 infördes ett nytt generöst omställningsstudiestöd. Stödet har öppnat upp för anställda mitt i livet att vidareutbilda sig under upp till ett år med cirka två tredjedelar av lönen i bidrag. De här möjligheterna har lockat betydligt fler än väntat. Även inom arkitektbranschen finns det ett antal personer som har sökt stödet.

Men omställningsstudiestödet har inte alls har levt upp till förväntningarna. CSN hinner nämligen inte handlägga de ansökningar som kommer in, vilket får som konsekvens att personer påbörjar sina studier utan att få studiemedel. De får förlita sig på andra inkomster under studierna och hoppas på ett positivt utfall och pengar i efterhand.

– Vi är inte stolta över de här handläggningstiderna. Men vi varnade för att regelverket var för komplext. Dessutom blev stödet mycket mer eftertraktat än prognosen. Det har skapat en lång kö av ansökningar, säger Stefan Tärnhuvud, presschef på, presschef på CSN.

Den 1 oktober öppnade ansökningstiden för utbildningar 2024. Rådet från CSN är att ansöka direkt, men det kommer inte att komma något besked före utbildningarna drar igång efter nyår.

Det är hittills minst 50 arkitekter som sökt stödet sedan det infördes. 30 av dem har en anställning och övriga är arbetslösa. De siffror som Arkitekten har fått fram gäller arkitekter med kollektivavtal. Dessa vänder sig till sin omställningsorganisation TRR, som lämnar ett yttrande till CSN om utbildningen stärker din position på arbetsmarknaden. Hur många av dessa 50 arkitekter som faktiskt fått stödet är inte känt.

En majoritet av dem vill specialisera sig inom arkitektyrket, exempelvis inom anbud, restaurering eller bygglovshandläggning. Men det finns också exempel på arkitekter som vill skola om sig till lärare, sjuksköterska eller UX-designer.

På TRR får man många frågor kring stödet och hur man ska resonera kring de långa handläggningstiderna. Erica Sundberg, operativ chef, ser ändå goda möjligheter att man får sitt omställningsstudiestöd, om än i efterhand.

Det är viktigt att tänka till och ge en bra motivering till oss kring varför man önskar gå den utbildningen man har valt.

Erica Sundberg, operativ chef TRR

– Det är viktigt att tänka till och ge en bra motivering till oss kring varför man önskar gå den utbildningen man har valt. Då blir det lättare för oss att bedöma om den stärker tjänstemannens framtida ställning på arbetsmarknaden. I de flesta fall går CSN på vårt yttrande.

Det ser trots allt mer positivt ut på lite sikt. CSN har fått ökade anslag för att hantera handläggningskaoset. Fler handläggare ska anställas och ett systemstöd som kommer underlätta arbetet är på gång. Regelverket ska också förenklas.

– Det kommer att bli bättre de kommande åren när stödet är fullt infört. Vi får be om lite mer tålamod, även om vi förstår att det här ställer till det för många, säger Stefan Tärnhuvud, CSN.

För arkitekter som hör till TRR kan det vara bra att känna till att det också finns andra stöd att få. TRR erbjuder rådgivning och kan själva stå för kortare vidareutbildningar för arbetslösa arkitekter.

Så fungerar omställningsstudiestödet

• Kan sökas om du är anställd eller arbetslös.
• Gäller för upp till 44 veckors heltidsstudier.
• Gäller för dig mellan 27 och 62 år
• Du måste ha jobbar minst 16 timmar per vecka under 8 av de senaste 14 åren samt 12 av de senaste 24 månaderna.
• Har du en lön på 45 000 kronor fördelar sig stödet så här: Bidrag: 21 298 kr. Stöd kollektivavtal: 7 950 kr. Frivilligt lån: 9 924 kr. Totalt alltså: 39 172 kr/månad.
• Utan kollektivavtal har du inte rätt till det extra bidraget (7 950 kr i exemplet ovan).
• Som arkitekt börjar du med att kontakta din omställningsorganisation. Har du kollektivavtal är det TRR. Annars är det Offentliga omställningsorganisationen.
• När du fått ett yttrande från dem kan du söka stödet från CSN.
• Läs på noga och gör din ansökan korrekt för att förbättra möjligheterna till ett snabbt beslut.

Mer att läsa