Gå till innehållet

Detta betyder nya LAS för dig

Mindre fokus på anställningstrygghet och mer på anställningsbarhet. Den nya så kallade trygghetsöverenskommelsen ska öppna för mer rörlighet i arbetslivet.

I juni klubbades nya LAS, lagen om anställningsskydd, av Sveriges riksdag. Den 1 oktober börjar den att tillämpas. Bakgrunden till lagändringen är januariöverenskommelsen. Förhandling mellan parterna har format den nya lagen som samtidigt kompletteras av nya villkor i kollektivavtalet och nya ansvarsområden för staten.

Paketet går under benämningen ”Trygghetsöverenskommelsen” och innebär förändringar på tre huvudområden:

• Turordningsreglerna ändras vid arbetsbrist. Om förhandlingar inte lyckas har arbetsgivaren rätt till tre undantag från turordningsreglerna. Dessutom försvinner arbetsgivarnas skyldighet att betala ut lön vid tvist om uppsägning av personliga skäl. Skyldigheten för arbetsgivaren att omplacera minskas samtidigt.

• Nytt statligt studiestöd för yrkesverksamma införs. Alla som vill studera, oavsett anställningsform, kan söka det nya studiebidraget samt ett frivilligt lån. Den som arbetar under kollektivavtal kan dessutom få ett kompletterande studiebidrag. Vid en inkomst på 53 000 kronor blir studiebidraget utan kollektivavtal 21 300 kronor och med, 34 450 kronor.

• Fler får omställningsstöd. Inte bara tillsvidareanställda under kollektivavtal får rätt till omställningsstöd i den nya överenskommelsen. Även de som saknar kollektivavtal och de vars tidsbegränsade anställning upphör har rätt till stöd. Samtidigt tar staten över ansvaret för omställning.

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter, menar att vi går från fokus på anställningstrygghet till fokus på anställningsbarhet. Att turordningsreglerna ändras ser han som en tänkbar försämring.

Nu blir det möjligt för arbetsgivarna att ibland välja lite mer fritt. Det finns en risk att det uppfattas som godtycke.

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

– Det här är ett skifte. Sist in först ut är en modell som har fungerat väldigt bra för Sveriges Arkitekters medlemmar och som är lätt att förstå. Nu blir det möjligt för arbetsgivarna att ibland välja lite mer fritt. Det finns en risk att det uppfattas som godtycke.

Att möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning med bibehållen lön i väntan på dom eller förhandlingsuppgörelse försvinner, kan också innebära en försämring, anser han.

– Arbetsgivaren har tidigare tjänat på att nå en uppgörelse genom förhandling, snarare än att låta ärendet gå till domstol. Nu finns det mindre press på arbetsgivaren att göra upp.

På plussidan ligger utökat omställningsstöd och studiebidrag. Arkitekter som arbetar under kollektivavtal har redan rätt till en rad tjänster via TRR om de blir uppsagda. Detta utvidgas nu till anställda utan kollektivavtal samt visstidsanställda, och stöden förstärks.

– Det här en positiv del som arbetstagarsidan har fått igenom. Bland arkitekter är det kanske mindre vanligt att man vill skola om sig om man förlorar sin anställning men möjligheterna till fortbildning kommer säkert att uppskattas.

Ulrik Östling betonar att det är svårt att sia om konsekvenserna med nya LAS innan den har testats i skarpt läge – det vill säga i lågkonjunktur. Men han befarar att det kan innebära försämrad trygghet för vissa anställda.

Kajsa Eldin, förhandlingschef på Innovationsföretagen, har ett lite annat synsätt. Hon påpekar att de tidigare reglerna utgår från en tid när många stannade på samma arbetsplats hela livet.

– Det här är en anpassning till en rörligare arbetsmarknad. I dag behöver vi hela tiden utveckla vår kompetens för att vara konkurrenskraftiga.Nu blir det en bättre balans mellan trygghet och rörlighet som kan innebära att företagen vågar anställa fler och att fler vågar röra på sig.

Nya LAS

• Nya turordningsregler.
• Nytt studiestöd.
• Fler får omställningsstöd.

Börjar tillämpas 1 oktober 2022.

Mer att läsa