Gå till innehållet

Vecka 5. Åtta kollegor på nya tjänster

Ebba Ehrenheim är ny arkitekt hos Witte Sundell. Veckans rapport innehåller också nyanställda på Plot studio, Sweco och Warm in the winter.

Ebba Ehrenheim har börjat som arkitekt hos Witte Sundell. Hon är nyexaminerad från Det kongelige akademi i Köpenhamn med tidigare praktik hos AIX arkitekter.

Camilla Levin har börjat som arkitekt hos Witte Sundell. Hon har tidigare arbetat hos Sandellsandberg och kommer närmast från Magnolia bostad.

Sofie Sjöstedt är ny landskapsarkitekt på Plot studio i Malmö. Hon är nyexaminerad från SLU Alnarp och kommer närmast från kyrkogårdsförvaltningen i Malmö.

Helena Norlén-Holmes har börjat som studiochef för stadsbyggnad, planering och kulturmiljö på Sweco architects i Göteborg. Hon kommer närmast från SMEC i Melbourne, Australien.

Eva Sigurd började som senior planeringsarkitekt på Sweco architects i Göteborg. Hon kommer närmast från planavdelningen på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Leen Bellens har börjat som planeringsarkitekt på Sweco architects. Hon är utbildad arkitekt i Belgien och Sverige, och har tidigare arbetat på Studio Ekberg i Göteborg.

Ximena Horjales har börjat som arkitekt på Warm in the winter. Hon kommer närmast från Brunnberg och Forshed.

Andreas Lebisch har börjat som arkitekt på Warm in the winter. Han kommer senast från Link arkitektur och har tidigare arbetat i England och Österrike.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa