Gå till innehållet

Vecka 43. Elva kollegor på nya tjänster

Sofia Andersson är ny landskapsarkitekt på Karavan. På veckans lista finns även nya medarbetare på SWMS arkitektur, Sala och Heby kommun, Järna arkitektkontor samt de tre nystartade företagen Peripheral Works, Daniel Ängmo arkitekt och Hive arkitektur och projektledning.

Sofia Andersson är ny landskapsarkitekt på Karavan landskapsarkitekter. Hon är utbildad landskapsarkitekt vid SLU i Uppsala och gjorde sin praktik hos Karavan landskapsarkitekter.

Rasmus Rinaldo är ny landskapsarkitekt på SWMS arkitektur. Han har examen i landskapsarkitektur från SLU Ultuna och har tidigare praktiserat hos SWMS.

Sofia Living är ny bygglovsarkitekt i Sala och Heby kommun. Hon har en masterexamen i arkitektur från KTH och har under studierna även arbetat på Urban minds.

Vladyslav Lyakhovskyi är ny praktikant på Järna arkitektkontor. Han har en arkitekt- och ingenjörsutbildning från OGASA, Ukraina.

Erik Karlsson och Samuel Grönlund har startat Peripheral Works i Umeå. Där arbetar nu även Martina Karlsson och byggnadsingenjören Petter Conradsson.

Daniel Ängmo startar Daniel Ängmo arkitekt. Han kommer närmaste från rollen som stadsarkitekt i Eskilstuna och har tidigare bland annat varit stadsarkitekt och bygglovschef i Trosa.

Staffan Lindahl, Per Lindahl och Per-Johan Jonsson har startat Hive arkitektur och projektledning. De kommer närmast från Afry.

• Har du också bytt jobb? Mejla till NyttJobb@arkitekt.se

Mer att läsa